TUDI LJUBLJANA JE KLONILA

Včeraj je potekala 7. seja Mestnega sveta MOL, na kateri sta najdaljši razpravi potekali ob sprejemu sklepov o zmanjšani igralni površini v vrtcih in podražitev cen programov v vrtcih MOL.

Uvodoma je Marija Fabčič iz Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje predstavila, da je ukrep, ki dovoljuje zmanjšanje igralne površine na otroka v vrtcih, nujen, da se zadosti zakonskim določbam. Sklep se sprejema za vse vrtce na območju MOL in to za obdobje do leta 2028. Kljub nasprotovanju opozicije, ki je v razpravi velikega števila mestnih svetnikov nasprotovala sklepu, saj smo mnenja, da je manjšanje igralne površine v nasprotju z vsemi smernicami sodobne pedagogike, ki narekuje čim večjo gibalno aktivnost, sprostitev skozi igro in učenje preko gibanja. Torej bo danes vključen otrok v vrtec, ki se mu zmanjšuje igralna površina, deležen manjše igralne površine skozi celotno otrokovo predšolsko obdobje.

V Strategiji razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019, ki je objavljena na spletni strani MOL, zagotavljajo, da bo v vsaki enoti vsakega vrtca do leta 2019 zagotovljena površina 3 m in v vsakem vrtcu zagotovljen večnamenski prostor ali telovadnica. Z včerajšnjim sprejetim sklepom to zagotovilo ni izpolnjeno v vsaj 30 enotah vrtca.

V nadaljevanju seje Mestnega sveta MOL je prav tako potekala burna razprava o podražitvi programov v vrtcih. Ob vnovičnih poudarkih o subvencijah in ugodnostih, ki jih MOL nudi otrokom v vrtcih s strani oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, ukrep ob spomladanski obljubi župana Zorana Jankoviča, da se povišanje cen vrtcev v Ljubljani ne bo zgodilo in ob vsesplošni draginji, trenutno ni primeren.

Tudi mestni svetniki Gibanja Svoboda so podprli sklep in s tem povozili koalicijsko obljubo kolegov na državni ravni, da povečanje stroškov dela javnih uslužbencev ne bo čutil uporabnik storitev. Ravno starši otrok, ki bodo morali plačevati več, so uporabniki javnih storitev. Prav tako sklep o podražitvi ne bo pripomogel k izpolnitvi zaobljube vladne koalicije, da bodo poskrbeli za brezplačno predšolsko vzgojo ali brezplačni vrtec za drugega otroka v družini. Ob sprejemu sklepa pa se ukinjajo tudi nekatere druge ugodnosti za starše otrok; in sicer ne bo možno več uveljavljati zdravstvene rezervacije, ne bo več upoštevan stanovanjski kredit pri znižanju plačila vrtca, ne bo več 7% ugodnosti za starše, ki imajo otroke v vrtcih izven Ljubljane in njim tudi ne bo več omogočena možnost uveljavljanja rezervacije (npr. preko poletja).

Ob več kot pol milijardnem mestnem proračunu bi se dalo najti rezerve, ki bi trenutno sprejeti ukrep premaknil v prihodnost in ob vsesplošni draginji staršem, ki imajo otroke, ne bi povzročil skrbi, kje vzeti  še za dodatno plačilo vrtca. Zagotovo so tovrstna dejanja v nasprotju z željo po večji rodnosti, za kar pa bi se morali prizadevati vsi, ki kakorkoli odločamo o prihodnosti mladih.

 

Spletno uredništvo
Zapisala mestna svetnica Maruša Babnik