Predlog za rešitev propadajočega in nevarnega hotela Bellevue

Siol.net

V Četrtnem odboru Šiška si prizadevamo za lepo in urejeno Šiško, kar je v interesu vseh Šiškarjev, ki želimo živeti in delati v okolju, kjer se bomo počutili prijetno in varno. Zato opozarjamo na vse, kar ni v skladu s tem in dajemo pobude za izboljšanje ali rešitev težav.

To pot opozarjamo na hotel Bellevue, ki je že leta zanemarjen, ne samo zanemarjen, razpada dan za dnem in kazi okolico. Hotel leži nad Celovško cesto na pobočju Šišenskega hriba, v neposredni bližini stanovanjskih objektov in Hale Tivoli. Stavba je v zelo slabem stanju, kar je posledica tudi več požarov, ki so ogrožali neposredno okolico. V zadnjem požaru, 11. maja 2014, je bilo uničeno ostrešje. Kako je prišlo do takšnega stanja, ni popolnoma jasno, saj je bilo včasih drugače, toda zdi se, da je do tega prišlo zaradi prehajanja lastništva od enega lastnika do drugega, noben lastnik pa ni poskrbel za obnovo hotela. Zato apeliramo na aktualnega lastnika, da sanira stavbo in ji vrne prejšnji sijaj.

Zakaj je prišlo do današnjega stanja?

MOL leta 2009 ob prodaji nepremičnine skupini Mawared International ni uveljavljala predkupne pravice, čeprav je bil hotel leta 2007 razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena in je bil javni interes, da se hotel ohrani in obnovi. MOL je tudi ignorirala različne pobude in ni ukrepala na opozorila predsednice Društva za urbano okolje (DUO) Odbora za lepšo Staro Šiško Nike Katnič, ko je opozarjala na ogroženost prebivalcev ob požaru, na ogroženost sprehajalcev, ker  vodi sprehajalna pot neposredno mimo ruševine, itd. MOL je do sedaj opozorila in pobude ignorirala. Verjetno zaradi tega ni odgovornost samo na jordanskih lastnikih, ampak je odgovornost za današnje stanje hotela tudi na MOL.

Kaj predlagamo?

Ne glede na to, kdo je odgovoren, želimo rešiti nastalo težavo. Zato predlagamo sestanek z vami, lastniki, in z županom Mestne občine Ljubljana ter z ljudmi, ki so odgovorni in pristojni za to področje, da se pogovorimo in dogovorimo za rešitev težave.

Najprej se je potrebno pogovoriti o lastništvu hotela, ker je lastništvo ključno, če želimo rešiti vprašanje hotela. Ker želi sedanji lastnik prodati hotel, pomeni, da ga ne bo obnovil. Zato predlagamo, da hotel kupi MOL. Po pridobitvi lastništva predlagamo obnovo hotela v prvotno stanje. Prav tako predlagamo ureditev okolice, da bo vsa nepremičnina imela polno funkcionalnost.

To si želimo tudi prebivalci Šiške, ki so na Komarjevo nedeljo sodelovali v naši anketi, ko smo jih povprašali o njihovem mnenju glede hotela Bellevue. Zato pozivamo Mestno občino Ljubljana ter predvsem vas, lastnika, da skupaj poiščemo rešitev za hotel Bellevue, kar bi moralo biti tudi v interesu vseh, ne pa samo v interesu Šiškarjev. Po našem mnenju je vsak lastnik odgovoren ne le  za svojo lastnino, temveč tudi okolici, ožji in širši- lokalni skupnosti, saj  vsi živimo v istem kraju.

(opomba: pismo je podpisalo tudi več kot 200 krajanov na dan, ko Šiška praznuje turistični praznik)

E. K. in M. Š.