Kje je županova obljuba iz leta 2008?

www.tabloid.rtl.hr

Starši morajo v Mestni občini Ljubljana za svoje otroke izpolnjevati posebne pogoje, da bi le-ti lahko upali na prosto mesto v vrtcu. Med drugim morata biti skoraj dve leti pred rojstvom novorojenčka oba straša prijavljena v Ljubljani. Vendar tudi slednje ni garancija, da bo njihov malček dejansko obiskoval  enega od ljubljanskih vrtcev.

In kako kaže letos s prostimi mesti v vrcih?

Kot piše na spletni strani MOL, je v letu 2017/2018 na centralnem seznamu kar 240 čakajočih otrok za I. starostno obdobje in 4 otroci za II. starostno obdobje.

Tako se problematika prostih mest v vrtcih vleče že destletje, medtem ko se ljubljanski župan vsako leto znova spreneveda. Spomnimo namreč, da je že devet let nazaj, 13. maja 2008, Zoran Janković dejal: “Jeseni bodo vsi ljubljanski otroci dobili prostor v enem od naših vrtcev«. A realnost je danes povsem drugačna, saj, kot kažejo podatki, otroci še vedno ostajajo pred zaprtimi vrati vrtcev.

S. L. P.