Janković ob izteku mandata zaposluje direktorja mestne uprave

Vir: dnevnik.si

Mestna občina Ljubljana je minuli teden objavila javni natečaj za položaj direktorja mestne uprave. Kandidat mora izpoljevati pogoje o izobrazbi, imeti mora tudi: 7 let delovnih izkušenj, opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv in funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. Poleg tega mora imeti tudi državljanstvo Republike Slovenije in znanje uradnega jezika. Zahtevajo še, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Letošnje lokalne volitve v jesenskih mesecih se hitro približujejo, zato preseneča, da bo, kot določa razpis, z izbranim kandidatom sklenjeno delovno razmerje oziroma bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Naj spomnimo, da je bila dolgoletna direktorica mestne uprave Jožka Hegler, zoper katero je Nacionalni preiskovalni urad vložil kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Njeno delovno mesto je potem kot vršilka dolžnosti zasedla Urška Otoničar, ki je hkrati tudi članica nadzornih svetov Javnega holdinga Ljubljana in Javnega stanovanjskega sklada MOL.

S. L.