Foto: Osebni arhiv

Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti, bodo v nedeljo, 20. novembra 2022. V Ljubljani se na listi stranke SDS za svetniško mesto poteguje tudi Matjaž Vede.

Ljubljana počasi postaja velemesto. Gradnja stanovanjskih naselij in stanovanj je v polnem razmahu. Vse več ljudi se iz podeželja seli ravno v prestolnico. Žal pa ima to določene posledice. Predvsem na področju prometa.

Prometna infrastruktura nikakor ne sledi pospešeni gradnji stanovanj. V kolikor se bo ta trend nadaljeval, bo v Ljubljani vse večkrat prihajalo do prometnih infarktov. Menim, da bi se na področju urejanja prometne infrastrukture marsikaj dalo izboljšati.

V tujini se vse bolj uvajajo tehnologije »pametna mesta«. Za ureditev prometa v Ljubljani bi z temi rešitvami lahko bistveno pripomogli k pretočnosti prometa. Dejansko je že veliko infrastrukture narejene. Nekaj stvari bi bilo potrebno dopolniti in povezati v zaključeno celoto. V novem mandatu se bom trudil, da se bodo stvari na tem področju premaknile iz mrtve točke.

Matjaž Vede

Preberite tudi

Igor Horvat: V mestu moramo zagotoviti kakovostno bivanje vseh meščanov