Poslanka Anja Bah Žibert je Vladi Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z umikom soglasja za prve tožbe, vložene zoper posameznike, povezane z zahtevki za povrnitev stroškov.

Poslansko vprašanje v celoti objavljamo v nadaljevanju.

 

Spoštovana ministrica,

Državno odvetništvo je decembra 2021 vložilo prvo tožbo zoper znanega organizatorja neprijavljenih protestov. Pri tem je šlo za zahtevke za povrnitev stroškov policiji na neprijavljenih shodih v zadnjih dveh letih.

Ob tem želim spomniti na 6. člen Zakona o javnih zbiranjih, ki določa:

»Prepovedano je organizirati shode oziroma prireditve z namenom, da bi se na njih izvrševala kazniva dejanja oziroma pozivalo k izvrševanju kaznivih dejanj, ali z namenom povzročanja nasilja, motenja javnega reda oziroma oviranja javnega prometa.«

Obenem izpostavljam 10. člen Zakona o javnih zbiranjih, ki določa:

»Organizator mora shod oziroma prireditev organizirati tako, da bo poskrbljeno za red, da ne bosta ogrožena življenje in zdravje udeležencev ali drugih oseb oziroma premoženje, da ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje. Organizator mora določiti vodjo. Vodja je lahko oseba, ki je stara najmanj 18 let in ima ustrezne psihofizične sposobnosti za opravljanje nalog vodje. Glede na značaj shoda oziroma prireditve in pričakovano število udeležencev mora organizator za zagotavljanje reda na prireditvenem prostoru zagotoviti rediteljsko službo.«

Skladno z 11. členom Zakona o javnih zbiranjih mora organizator shoda le tega prijaviti najmanj tri dni pred dnevom shoda, organizator prireditve pa najmanj pet dni pred dnevom shoda.

Da je šlo za organizirane shode izkazuje dejstvo, da so je nanje pozivalo preko družbenih omrežjih, da je bila pripravljena vsebina shoda, program in ozvočenje. V pozivih na neprijavljene proteste se je oznanjalo, da so ulice njihove. Glede na to, nikakor ne more iti za neorganizirane shode. Tudi v večinskih medijih so organizatorji protestov sporočali, da pozivajo na proteste. Ob tem velja spomniti tudi na primer na spodnjo fotografijo, iz katere je razvidno, kako se organizator neprijavljenih protestov dogovarja glede scenarija snemanja prispevka enega izmed neprijavljenih protestov.

Slovenska policija je imela od marca 2020 do 31. decembra 2020 539.966,90 evrov stroškov, od 1. januarja 2021 do 20. septembra 2021 pa 342.683,92 evrov. Skupaj je imela kar »882.650,82 evrov stroškov za izvedbo varovanj javnih shodov, ki niso bili prijavljeni skladno z Zakonom o javnih zbiranjih«

Poudarjam, da v Slovenski demokratski stranki vedno zagovarjamo pravico do zbiranja in jo bomo vedno branili. Toda pri te je šlo za neprijavljene organizirane shode, ki so bili tudi nasilni. Ti shodi so državljane stali približno za eno šolo, en dom za ostarele ali dva vrtca. Shode je treba prijaviti, pridobiti ustrezna soglasja in poravnati potrebne obveznosti. Vsak naj poravna tisto, kar mora. In ne drži, da so se ljudje, kar sami spomnili iti na ulico. Prvi shodi so se namreč začeli že pred vzpostavitvijo te vlade.

V medijih sem zasledila, da je Ministrstvo za notranje zadeve dne 2. junija 2022 umaknilo soglasje za prve tožbe, vložene zoper posameznike, povezane z zahtevki za povrnitev stroškov policiji na neprijavljenih shodih v zadnjih dveh letih. Še več, nedavno je ministrica za pravosodje napovedala začetek priprave t.i. splošnega zakona o odpravi zakona za prekrške na protestih v času epidemije COVID-19.

Glede na navedeno Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:
  1. Ali se je pri navedenih protestih, ki so bili glede na vsebino, pozive nanje, program z ozvočenjem, nesporno organizirani spoštovalo 10. člen Zakona o javnih zbiranjih?
  1. Ali so imeli vodje oziroma organizatorji omenjenih neprijavljenih shodov zagotovljeno rediteljsko službo?
  1. Ali je med neprijavljenimi protesti prihajalo do nasilja, motenja javnega reda oziroma motenja javnega prometa?
  1. Ali sedaj organizatorjem javnih shodov ni potrebno več upoštevati 10. in 11. člena Zakona o javnih zbiranjih – komu je dopuščeno, da tega ne upoštevajo?
  1. Kako Vlada Republike Slovenije ocenjuje dejstvo, da vodjem oziroma organizatorjem javnih shodov, s katerimi so pozivali k nespoštovanju predpisov za zagotavljanje zdravja in življenja ljudi, ni potrebno spoštovati veljavne zakonodaje s področja Zakona o javnih zbiranjih – zbirati prijav, dovoljenj lastnikov, soglasij lokalnih skupnosti, rediteljskih in varnostnih služb, soglasij zdravstvenih domov in gasilskih društev, zaporami cest in poti, elaborati glede hrupa itd…?
  1. Zakaj Vlada Republike Slovenije meni, da morajo sedaj stroške varovanja zaradi neprijavljenih organiziranih shodov s strani Jaše Jenulla, Tee Jarc, kriti davkoplačevalci?

Preberite tudi:

Nezaslišano! Ministrstvo stroške varovanja neprijavljenih shodov preložilo na davkoplačevalce

T. C.