Foto: Twitter

Mladi se na poti do osamosvojitve soočajo z različnimi težavami in problematikami. Večji problem, ki pesti mlade v Sloveniji, je že dlje časa stanovanjska problematika, medtem ko na drugi strani visoko izobraženi mladi odhajajo v tujino zaradi boljših delovnih pogojev.

Vlada Janeza Janše in Slovenska demokratska stranka sta v tem mandatu dokazali, da so pomembna samo dejanja in ne prazne obljube. Na področju stanovanjske problematike so se tako zgodili tektonski premiki.

Lažje do gradbenega in uporabnega dovoljenja

V tem kratkem mandatu je vlada pod vodstvom Janeza Janše spremenila Stanovanjski zakon, Zakon o urejanju prostora ter Gradbeni zakon, na podlagi katerega bodo investitorji imeli lažjo pot do gradbenega in uporabnega dovoljenja s čimer se bo pospešila tudi gradnja stanovanj.

S spremembami stanovanjskega zakona se bo javnim skladom, daleč največji je Stanovanjski sklad RS, omogočilo pridobivanje dodatnih virov za financiranje investicij za gradnjo novih stanovanj in obnovo obstoječega fonda stanovanj.

Iz tega naslova se v naslednjih petih letih pričakuje več kot 5.500 novih najemnih stanovanj.

Z dvigom povprečnin do novih stanovanj

H gradnji več kot 1.500 stanovanj bodo prispevali tudi mestni in občinski skladi, ki jim je trenutna vlada z dvigom povprečnin omogočila sredstva za gradnjo občinskih javnih najemnih stanovanj.

Samo v obdobju od leta 2020 do konca do konca letošnjega leta bo zgrajenih več kot 1.850 javnih najemniških stanovanj, kar je 5,5 krat več, kot jih je bilo zgrajenih v zadnjih trinajstih letih preteklih vlad. 

S tem smo priča, da je trenutna vlada pod vodstvom Janeza Janše poskrbela, da bo na trgu mladim dostopnih mnogo več javnih najemniških stanovanj, v kolikor bodo želeli živeti v najemniškem stanovanju.

V primeru, da bodo mladi želeli svoje prvo stanovanjsko vprašanje reševati z nakupom, gradnjo ali obnovo svoje nepremičnine, pa je bil pred kratkim v državnem zboru na predlog na predlog SDS s podporo NSi, Konkretno, SNS in Mateje Udovč sprejet Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade.

V prihodnjem mandatu bodo mladi prvi v vrsti

Predsednik SDS Janez Janša je na torkovem soočenju povedal, da so se z nekaterimi sprejetimi zakoni določena vprašanja začela reševati, bo pa mladim večja pozornost zagotovo namenjena v prihodnjem mandatu.

Mladi bodo lahko lastniki in ne le najemniki stanovanj

“Podpora mladim je investicija v prihodnost. Nič ni bolj pomembno,” so besede predsednika vlade in predsednika SDS Janeza Janše, ki v naslednjem mandatu namerava več pozornosti posvetiti mladim in zagotavljanju svetle prihodnosti slovenskemu podmladku.

Pereč problem mladih v Sloveniji je predvsem stanovanjski problem, ob tem pa je Janša dejal, da je prva stvar, ki bo mladim omogočala perspektivo glede osamosvojitve “zagotovo realizacija zakona, ki je bil sprejet pred dnevi in je stopil v veljavo in ki bo mladim omogočal, ne da postanejo najemniki, ampak lastniki stanovanj. Da bodo s tem, ko bodo odplačevali kredit, za katerega bo država dala garancijo, hkrati tudi odplačevali glavnico za to stanovanje. Po 20 letih odplačevanja bodo lahko lastniki in ne najemniki v stanovanju, ki še vedno ne bo njihovo.”

Preberite tudi:

Enakomeren razvoj Slovenije, a kljub temu tudi rekordna sredstva za urbana središča: Poglejte kaj vse je pridobila Ljubljana