Svetnica Severjeva predlaga ponovno postavitev klančine ob Galeriji Riharda Jakopiča

Mestna svetnica Ksenija Sever je na župana Zorana Jankovića naslovila pobudo, da se ponovno namesti krajša klančina ob Galeriji Riharda Jakopiča.

Lastniki stanovanj in poslovnih prostorov na Rimski cesti 8 so namreč krajšo klančino uporabljali za dostop do vhodov v kleti in kolesarnico z zadnje dvoriščne strani. Z namestitvijo daljše rampe ob Galeriji Riharda Jakopiča za invalide in prebivalce Ferantovih blokov, brez soglasja stanovalcev Rimske 8, in neposrednim posegom v funkcionalno rabo kleti in kolesarnice, je sedaj otežen dostop in morajo stanovalci nositi kolesa in vozičke po stopnicah in zelo neurejenem dostopu.

Zato svetnica predlaga, da se ponovno namesti krajša klančina za kolesarje in vozičke za stanovalce, zaposlene in stranke Rimske ceste 8 z dvoriščne strani in ostale uporabnike dvoriščnega prehoda.

G. K.