Prosto delovno mesto pri Jankoviću

nairaland.com

Mestna občina Ljubljana je objavila razpis, po katerem bodo zaposlili višjega svetovalca v Odseku za gospodarsko in javno infrastrukturo. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim rokom.

Kaj zahtevajo od kandidata?

– najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Rok za prijavo je 17. avgust. Več o razpisu si lahko preberete tukaj.

D. L.