Slovenska zakonodaja tujcem ob praktično takojšnjem vstopu na trg dela omogoča enake socialne in druge pravice kot slovenskim državljanom. Tujci so pri razpisih za javna najemniška stanovanja konstantno v prednosti, po večini pa se v RS priselijo že z večjim številom otrok, kar jim zagotavlja dodatne prednosti.

Poslanka opozicijske stranke SDS Alenka Helbl je na ministra za solidarno prihodnost, Simona Maljevca naslovila pisno poslansko vprašanje glede dostopnosti neprofitnih stanovanj.

Poslansko vprašanje objavljamo v celoti:.

Državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Klemen Ploštajner je za medije pojasnil, da že obstoječa ureditev javnih najemnih stanovanj predvideva, da bi moral biti skladno s črko zakona precej širok krog prebivalstva upravičen do javnih stanovanj. Dohodkovni cenzus za enočlansko družino je na 200 odstotkih povprečne plače, kar presega dohodek marsikaterega enočlanskega gospodinjstva v Sloveniji, pravi. “Težava pa je v tem, da ker je teh stanovanj tako malo, fond se celo krči, ker izčrpava samega sebe, pomeni, da stanovanja pridobijo večinoma prebivalci oz. gospodinjstva s socialnega dna ali pa z nizkimi dohodki.”

V zvezi z navedenim vas sprašujem:

  • Ali na ministrstvu menite, da je edini problem v premajhnem številu tovrstnih stanovanj, ali so težave tudi oziroma predvsem drugje in kje?
  • Kako nameravate rešiti stanovanjski problem mladih družin ob dejstvu, da se promptno sprejema zakonodaja, ki tujcem ob praktično takojšnjem vstopu na trg dela omogoča enake socialne in druge pravice kot slovenskim državljanom, kar pomeni, da so ti pri razpisih za javna najemniška stanovanja konstantno v prednosti, število teh tujcev pa se iz dneva v dan konstantno povečuje, po večini pa se v RS priselijo že z večjim številom otrok, kar jim zagotavlja dodatne prednosti?
  • Kako nameravate zagotoviti, da slovenskih mladih družin na razpisih za javna najemniška stanovanja ne bodo nenehoma prehitevali migranti in priseljenci iz tretjih držav?
  • Ali se tega problema sploh zavedate? Ali so na ministrstvu v pripravi kakršne koli zakonske rešitve s tem v zvezi?
  • Če so, katere in kdaj jih nameravate predstaviti in uveljaviti (mesec in leto)?

Uredništvo
Vir: spletna stran SDS