Predstavili so novo vozilo Potujoče knjižnice Mestne knjižnice Ljubljana, ki bo prihodnje leto praznovala že 50. obletnico delovanja, v tem času pa so knjige prepotovale kar 500.000 kilometrov. Dosedanji bibliobus, ki je bil v uporabi 16 let, so podarili Mestni knjižnici Reka.

Potujoče knjižničarstvo ima v Ljubljani s širšo okolico dolgo zgodovino in razvejano mrežo postajališč. V enem mesecu bibliobus obišče skupno 47 postajališč v 10 občinah – Mestna občina Ljubljana, Ig, Medvode, Velike Lašče, Škofljica, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul in Vodice. Z njim obiskujemo urbane predele in podeželske kraje, kjer v bližini ni stacionarnih knjižnic in s tem povečujemo uporabo in omogočamo splošno dostopnost knjižničnega gradiva, informacij in storitev v knjižnični mreži.

Novi bibliobus na Kongresnem trgu.

Bibliobus letno prevozi 10.000 km, uporabniki si v povprečju vsak dan izposodijo 400 enot gradiva.

Občina skrbi za dostopnost

Novi bibliobus ima vgrajeno dvigalo in popolnoma ravno površino v notranjosti ter je tako dostopen tudi gibalno oviranim in starejšim osebam. V zadnjih letih odpirajo bibliobusna postajališča v domovih za ostarele ter v posebnih ustanovah za ranljive skupine, kot sta URI Soča in Zavod za prestajanje zaporne kazni na Igu, in tako še dodatno zagotavljamo dostopnost.

Kulturno sodelovanje z mestom Reka

Dosedanji bibliobus so Mestni knjižnici Reka podarili z namenom, da še poglobijo sodelovanje med pobratenimi mesti in izmenjave dobrih praks ter z namenom izboljšanja dostopnosti literature za dvig bralne kulture.

Mesti Ljubljana in Reka sta se v sporazumu o sodelovanju na področju kulture, ki je bil podpisan 22. oktobra 2019, zavezali, da bosta spodbujali sodelovanje na področju kulture po načelih proste izmenjave kulturnih vrednot. V sporazumu je določeno, da se bo sodelovanje med drugim osredotočilo na dostop do kulture za vse državljane. Javna zavoda Mestna knjižnica Ljubljana in Mestna knjižnica Reka imata že vzpostavljeno medsebojno sodelovanje na področju izobraževanja.

Notranjost novega bibliobusa.

Nakup bibliobusa Potujoče knjižnice v vrednosti 365.292,40 EUR z DDV so sofinancirale Mestna občina Ljubljana ter občine Brezovica, Dol pri Ljubljani, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice ter Ministrstvo za kulturo RS. Novo vozilo je izdelalo podjetje AS Domžale d.o.o., zunanjo podobo je izdelala ilustratorka Anni Sangawa Hmeljak.

Spletno uredništvo
Vir: MOL