Vir: Pixabay

Direktor ZPIZA Marijan Papež ni imel pripomb ob sprejemu Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Vlada Janeza Janše je s tem zakonom želela poskrbeti za lepšo in varno starost ljudi. Zakon bo med drugim omogočal starostnikom daljše bivanje na svojih domovih z ustrezno strokovno negovalno in socialno oskrbo ter zagotovil celovito oskrbo v domovih za starejše.

Pred dnevi sem prečitala na Portalu Nova24TV, da direktor ZPIZ-a skupaj s članico Sveta ZPIZ-a in predsednico Sindikata upokojencev Slovenije Francko Ćetković sedaj, ko je nastopila nova vlada razmišljata, kako bi zmaličila omenjeni zakon, z očitnim namenom, da se oškoduje upokojence.

Na tem mestu moramo povedati, da upokojenci nismo socialni podpiranci, temveč smo za svoje pokojnine delali in vplačali v ZPIZ. Prevečkrat nam mladi, zlasti iz leve opcije, dajo vedeti, da smo povsem odvečni člani slovenske družbe.

Mladi se morajo zavedati, da smo mi delali za njihov lepši jutri. Delali smo in pridno ustvarjali državo, v kateri imajo mladi lepo življenje, za njih smo dobro poskrbeli.

Zato menimo, da je tako kot je bila naša dolžnost ustvariti kar najboljše pogoje za življenje in vsestranski razvoj naših mladih, tudi njihova dolžnost spoštovati naše delo in izkušnje nas, starejših.

Toda, zakonodajalec je želel kar najmanj finančno obremenjevati mlade s skrbjo za starejše in sprejel tudi zakon, s katerim je zagotovil sredstva za izgradnjo domov za starejše in negovalnih bolnišnic, predsednik vlade Janez Janša pa je izposloval velik sveženj evropskega denarja, ki je namenjen vzpostavitvi sistema oskrbe starejših.

Ko se bo sistem vzpostavil, pa bo potrebno zagotoviti tudi domača sredstva, toda ta bodo v celoti na voljo, šele ko bodo današnji mladi skozi celotno delovno obdobje zmogli vplačevati določen prispevek za svojo oskrbo v starosti. V prehodnem obdobju pa bo morala biti ta storitev financirana iz državnega proračuna in predvsem evropskega denarja, tudi skozi različne projekte.

To vse zahteva ideje, znanje in trdo delo vlade in uradništva. Povsem neodgovorno in pišmeuhovsko ter arogantno pa je preprosto reči: se ne da. Glede na odlično gospodarsko kondicijo države ter proračuna, s katero je vlada Janeza Janše končala svoj mandat, bi bilo pravzaprav silno čudno, da se zakon o oskrbi starejših ne bi izvajal, kot je zamišljen.

Menimo, da je v naši državi potrebno spoštovanje do starejših, do rezultatov našega dela, in da si zaslužimo mirno in varno starost ter kulturen odnos ostalih v slovenski družbi. Zato pozivamo vse, da se zakon nemudoma začne izvajati, kakor je bil zamišljen, ne pa da se išče načine, kako bi ga obvozili.

Ida Medved