MOL prodaja poslovna prostora v Poljanskem predmestju

Vir: www.drazbe123.com

Poslovna prostora se nahajata na Grablovičevi ulici 62 in merita 36 in 38 m2. Nahajata se v pritličju in sta združena v celoto. Kot je razvidno iz razpisa Mestne občine Ljubljana, bo prodaja potekala 16. januarja 2018 na javni dražbi. Izklicna cena znaša 114.000 evrov,
najnižji znesek višanja pa 500,00 evrov. Za poslovni prostor je izdelana tudi energetska računska izkaznica z oznako razreda D.

Dražitelji morajo najkasneje do 13. januarja 2018 MOL-u nakazati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene. Ogled nepremičnine je možen 8. januarja ob 14. uri na Grablovičevi 62.

Več o dražbi je dostopno tukaj.

S. L.