Poslanka Slovenske demokratske stranke mag. Karmen Furman je na ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z napovedano uskladitvijo pokojnin.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je uskladitev pokojnin namenjena ohranjanju njihove vrednosti. Uskladitev pokojnin se izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki ju ugotovi in uradno objavi Statistični urad Republike Slovenije. Uskladitev pokojnin pa se opravi pri izplačilu pokojnin za mesec februar.

Pokojnine se uskladijo za 60 % rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje januar–december preteklega leta, v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in za 40 % povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem.

Uskladitev pokojnin je izražena v odstotku in je seštevek obeh ugotovljenih delnih rasti. Prav tako pa uskladitev pokojnin ne more biti nižja od ugotovljene polovične rasti cen življenjskih potrebščin, odstotek uskladitve pa za posamezno leto ugotovi in objavi svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

V začetku meseca oktobra ste napovedali polno uskladitev pokojnin januarja prihodnje leto, in sicer v vrednosti 8,2 odstotka in med drugim izjavili:

– »Uskladili bomo po formuli, tako da to število lahko še zaniha,«.

– »V januarju se bo na podlagi ocene določila okvirna nova vrednost pokojnin, v januarju bo ta tudi izplačana, v februarju pa se bo izvedla poravnava, če bo v tistem zadnjem mesecu nastala še kakšna razlika,«.

Prav tako pa ste pojasnili, da izračun temelji na trenutnih ocenah Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) o rasti plač in inflacije.

Glede na navedeno me zanima:

– Na kakšni podlagi ste prišli do izračuna uskladitve pokojnine v vrednosti 8,2 %?

– Zakaj ste pri izračunu upoštevali podatke UMAR-ja in ne zadnjih podatkov SURS-a?

– Ali ste se že predhodno posvetovali s svetom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ugotovi in objavi odstotek uskladitve?

– Ali boste pri izračunu uskladitve upoštevali formulo, ki jo določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju?

– Ali gre v navedenem primeru za redno uskladitev ali za izredno uskladitev pokojnin?

– Kaj ste mislil s tem, da se bodo pokojnine polno uskladile?

– Kaj boste naredili v primeru, če se pokojnine ne bodo uskladile v napovedani vrednosti 8,2 odstotka?

Spletno uredništvo
Vir: Poslanska skupina SDS