Ksenija Sever: Statistika ne bo pokazala zrcalne slike o uspešnosti dela opozicije

Vir: ljubljana.si

V iztekajočem se mandatu sem bila svetnica opozicijske stranke. Pri delovanju v mestnem svetu smo svojo voljo izrazili preko glasovalnega aparata, podprli projekte, ki so bili v dobro mesta Ljubljane, ali pa jih zavrnili.

Zavzemali smo se za smotrno in realno porabo proračunskih sredstev ter za zakonito sprejemanje občinskih predpisov. Veliko pozornost smo posvetili protipoplavnem ukrepom, ki še vedno niso rešeni. Skrbno smo spremljali predpise za socialno in ekonomsko varnost prebivalcev Ljubljane, podpirali projekte na področju kulture in prisluhnili posameznikom ter civilni iniciativi, ki je nasprotovala predlogom župana, posebno na področju urbanizma.

Vlagali smo številne amandmaje, predlagali umike točk z dnevnega reda, podali veliko predlogov in svetniških pobud. Podporo ali nasprotovanje predlaganim zakonom smo lahko izrazili le s pritiskom na tipko, in tukaj nas je bilo premalo, zato so bili mnogi predpisi, brez razprave ostalih svetnikov drugih strank, sprejeti.

Aktivnost delovanja svetnikov bo vidna iz poročila MOL, kjer bodo številčno opredeljene vse pobude, amandmaji in razprave svetnikov. Žal pa ta statistika ne bo zrcalna slika uspeha našega dela, kajti opozicija je bila s pritiskom na tipko največkrat preglasovana.