Brezsrčna odločitev: Ali bo ukinitev bančne poslovalnice v Kosezah pustila starejše občane ČS Šiška na cedilu?

Ukinitve bančnih poslovalnic so vse preveč pogoste v današnjem času, ko digitalno poslovanje prevladuje nad tradicionalnimi načini. Vendar pa je treba priznati, da ta trend povzroča resne težave za tiste, ki niso vešči uporabe digitalnih tehnologij ali nimajo dostopa do njih. Ob napovedani ukinitvi bančne poslovalnice NLB v Kosezah se postavlja vprašanje, ali bodo občani Četrtnega četrtne skupnosti Šiška morali znova čakati v vrstah, podobno kot se je to že dogajalo občanom, ki niso imeli dostopa do osebnega zdravnika.

Starostna struktura prebivalcev v okolici jasno kaže, da prevladujejo starejši ljudje, ki niso vedno vešči uporabe digitalnih oblik poslovanja. Za mnoge od njih je fizični obisk bančne poslovalnice edina možnost za izvedbo osnovnih bančnih storitev. S tem ko se ukine poslovalnica v njihovi bližini, se jim bo odvzel ključni vir podpore in dostopa do bančnih storitev. To bo nedvomno povzročilo veliko nevšečnosti in ovir pri njihovem vsakdanjem življenju.

Finančne institucije se pogosto opravičujejo z razlago, da digitalne storitve omogočajo večjo učinkovitost in prihranek stroškov. Vendar pa se moramo vprašati, ali smo kot družba tako zelo pogrnili na izpitu empatije, ali smo res lahko še bolj nečloveški. Ne smemo pozabiti, da so bančne storitve osnovne storitve, ki so ključnega pomena za delovanje vsake družbe. Čeprav se svet spreminja in se vse več stvari premika na splet, ne smemo pozabiti na tiste, ki so manj vešči tehnologije ali nimajo dostopa do nje.

Bančne poslovalnice so pomemben vir podpore za številne ljudi. Ne gre samo za izvajanje finančnih transakcij, ampak tudi za oseben stik in zaupanje, ki ga ustvarjajo. Starejši ljudje se morda počutijo varneje, ko imajo fizično mesto, kamor lahko pridejo, kjer jih pričaka prijazen obraz in jim pomaga pri njihovih finančnih zadevah.

Ukinitev bančne poslovalnice v Kosezah je torej velika izguba za lokalno skupnost. Ne gre samo za izgubo storitve, ampak tudi za izgubo človečnosti. Če želimo biti družba, ki se zavzema za enakost in vključevanje vseh svojih članov, moramo zagotoviti, da imajo vsi enak dostop do osnovnih storitev, kot so bančne storitve. Ne smemo dovoliti, da se starejšim ljudem odvzame možnost, da samostojno opravljajo svoje finančne zadeve.

NLB Koseze

Morda se zdi, da so digitalne bančne storitve rešitev za vse težave, vendar ne smemo spregledati dejstva, da nimajo vsi ljudje dostopa do računalnikov, pametnih telefonov ali interneta. Številni starejši ljudje so odrasli v času, ko tehnologija ni igrala tako pomembne vloge in se z njo niso naučili ravnanja. Njihova nepoznavanje sodobne tehnologije ne sme biti razlog, da so prikrajšani za osnovne bančne storitve.

Poleg tega pa moramo upoštevati tudi človeški vidik. Bančne poslovalnice omogočajo oseben stik in vzpostavljajo zaupanje med strankami in banko. Za starejše ljudi je to še posebej pomembno, saj se pogosto soočajo s težavami in negotovostjo pri uporabi sodobne tehnologije. Fizični obisk banke jim omogoča, da se počutijo slišane, spoštovane in podprte pri svojih finančnih zadevah.

Ukinitve bančnih poslovalnic ne bi smele biti le rezultat pohlepa in želje po dobičku, temveč bi morale biti temeljito premišljene. Banke in odgovorne institucije bi morale vključiti mnenja in potrebe lokalne skupnosti, preden sprejmejo odločitve, ki lahko močno vplivajo na življenja ljudi. Raziskave in analize bi morale pokazati, kako ukinitve bančnih poslovalnic vplivajo na različne skupine prebivalstva in kje so potrebne alternative, kot so mobilne bančne enote ali druge oblike pomoči za tiste, ki nimajo dostopa do digitalnih storitev.

Če se ne bomo zavedali teh vprašanj in ne bomo ukrepali, bomo kot družba zelo pogrnili na izpitu empatije in solidarnosti. Ne smemo dovoliti, da se starejšim ljudem odvzamejo osnovne storitve, ki jim omogočajo dostojno življenje in neodvisnost. Sodelovanje med bankami, lokalnimi skupnostmi in odgovornimi institucijami je ključno za zagotavljanje enakega dostopa do bančnih storitev za vse, ne glede na njihovo starost.

SVETNIŠKA POBUDA NLB

Uredništvo
Piše Igor Prodanović