Vabljeni k oddaji pripomb za boljšo kakovost zraka v Ljubljani

Vir: MOP

V javni obravnavi je osnutek Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana, ki ga je objavilo Ministrstvo za okolje in prostor. Svoje pripombe in predloge lahko pošljete do 20. aprila 2017 na e-naslov: gp.mop(at)gov.si.

Nekaj podatkov za izhodišče: Emisije celotnega prahu iz industrijskih virov na območju Mestne občine Ljubljana v letu 2014 (vir: REMIS, Register nepremičnih virov onesnaževanja zraka v Sloveniji)

Emisije celotnega prahu (kg/leto)
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O., ENOTA TE-TOL11,529
JULON d.o.o.4,510
Jata – Emona, d.o.o. Mešalnica krmil2,723
BELINKA PERKEMIJA, d.o.o.1,751
LTH Castings d.o.o., lokacija Ljubljana1,402
SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O.688
ŽALE JAVNO PODJETJE, d.o.o.,OE pokopališka dejavnost619
Litostroj Jeklo d.o.o.528
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA  D.O.O.463
KEMIRA KTM d.o.o.264
ŽITO d.d. Ljubljana – Ekstrudiranje, Šmartinska 154192
SINTER proizvodnja in trgovina Ljubljana d.o.o.175
KOTO D.O.O. Ljubljana162
HELLA SATURNUS SLOVENIJA D.O.O.147
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o.145
KOLEKTOR SIKOM KOMUTACIJSKI IN ROTACIJSKI SISTEMI D.O.O.- PODRUŽNICA MAGMA115
AUTOCOMMERCE trgovina z vozili in deli, vzdrževanje motornih vozil, d.o.o. – LJUBLJANA107
PETROL ENERGETIKA d.o.o.107
Remats d.o.o.106
KOLEKTOR ETRA  d.o.o.93
AMBA CO. D.O.O.86
A-Cosmos d. d.76
MAGNETI LJUBLJANA d.d.65
LEK d.d.64
LIVARSTVO BARVNIH KOVIN Ilona Szilágyi s.p.58
LITOSTROJ POWER d.o.o.56
VPL, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.49
Porsche Inter Auto d.o.o. lokacija Bravničarjeva ul.548
JP VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o., CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA LJUBLJANA,42
AVTOLIČARSTVO JEAN FREDERIC PLUT S.P.36
LAJOVIC TUBA D.D.25
TRGOGRAD, d.o.o., Litija – Asfaltna baza Smodinovec25
CMC GALVANIKA d.o.o.23
TOYOTA CENTER LJUBLJANA, d.o.o., LJUBLJANA22
LIVARSTVO KRIM d.o.o.21
ISKRA ZAŠČITE d.o.o., Ljubljana, Stegne 3517
A.S. Avtoličarstvo Plut16
Interclass cars d.o.o.15
GALVANIZACIJA, KOVINSKI IZDELKI ZRNEC ROMANA s.p.15
KPL d.d. Enota Mizarstvo-tesarstvo13
KAMPO d.o.o.11
UNIHEM d.o.o.10
Ostali viri *56
Skupaj26,672
*posamezni vir ne presega 10 kg na leto

Celoten osnutek odloka najdete na: http://http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/7424/

Vir: MOP