Foto: Pixabay

Poslanska skupina SDS je v parlamentarno proceduro vložila več amandmajev k Predlogu zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva, s katerimi med upravičence do energetskega dodatka uvršča več skupin.

Predlog Zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva je v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku predložila Vlada RS.

Predlog trenutno zajema:
– energetski dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka,
– energetski dodatek zgolj za določene skupine invalidov.

Višina dodatka je odvisna od tega, ali je oseba samska, ali živi v družini. Vlada tako predvideva:
− 200 evrov za samske osebe;
− 200 evrov za družine z enim staršem, povečan za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
− 314 evrov za dvostarševske družine, povečan za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
− 314 evrov za osebi, ki sta v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti brez otrok.

Za invalide pa je predviden energetski dodatek v višini 200 evrov (na podlagi odločbe).

Takšna ureditev diskriminatorna

Poslanska skupina SDS meni, da je takšna ureditev diskriminatorna, zato je v parlamentarno proceduro vložila več amandmajev k zakonu, s katerimi med upravičence do energetskega dodatka uvršča več skupin, in sicer:

Zaposleni z minimalno plačo

Višina energetskega dodatka znaša 200 evrov za vsakega upravičenca. Vsakemu otroku upravičenca pa pripada znesek v višini 120 eurov. Med zaposlene z minimalno plačo vključujemo tudi samostojne podjetnike.

Zaposleni, ki prejemajo plačo do zneska povprečne bruto plače

Višina energetskega dodatka znaša 150 evrov za vsakega upravičenca. Vsakemu otroku upravičenca pa pripada znesek v višini 120 eurov. Med zaposlene, ki prejemajo plačo do zneska povprečne bruto plače vključujemo tudi samostojne podjetnike.

Prejemniki denarnega nadomestila za primer brezposelnosti

Višina energetskega dodatka znaša 200 evrov za vsakega upravičenca. Vsakemu otroku upravičenca pa pripada znesek v višini 120 evrov.

Upokojenci

S predlaganim členom razširjajo skupino prejemnikov energetskega dodatka, in sicer na upokojence, ki prejemajo pokojnine do višine izračunanega praga revščine, ki je po zadnjih podatkih 771 evrov. Izplačilo energetskega dodatka je razdeljeno v tri skupine glede na višino izplačanih pokojnin:
− dodatek za upokojence s pokojnino do 510,00 evrov znaša 300 evrov,
− dodatek za upokojence s pokojnino od 510,01 do 612,00 evrov znaša 250 evrov,
− dodatek za upokojence s pokojnino od 612,01 do 771,00 evrov znaša 200 evrov.

Študenti

Višina energetskega dodatka znaša 200 evrov za vsakega upravičenca. Upravičenec je vsak študent s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2022/2023 izobražuje po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji in na dan 1. oktobra 2022 ni bil vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Kmetje

Višina energetskega dodatka znaša 200 evrov za vsakega upravičenca. Upravičenci so kmetje in njihovi člani kmetije, katerih dohodek je enak ali nižji kot 771 evrov in ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, pridobljen status kmeta.

Invalidi

Dodatno predlagajo spremembo višine dodatka za invalide. S predlagano spremembo upoštevamo pripombe Nacionalnega sveta invalidskih organizacij in razširjajo krog upravičencev invalidov, in sicer so do energetskega dodatka upravičeni tudi invalidi II. in III. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki nimajo pravice do invalidske pokojnine. Upokojenci z invalidsko pokojnino pa so zajeti v členu, ki določa energetski dodatek za upokojence. Prav tako pa se določa višje zneske za I., II. in III. kategorijo invalidnosti. Dodajajo pa tudi družine z otroci s posebnimi potrebami, in sicer na predlog Društva vesele nogice.

Višina dodatka za invalide glede na stopnjo invalidnosti:

 • do dodatka v višini 200 evrov so upravičeni:
  – invalidi I., II. in III. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki nimajo pravice do invalidske pokojnine;
  – upravičenci do dodatka za nego po 80. členu Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih;
  – upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek po 83. členu ZSDP-1, kadarkoli v obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023.

 • do dodatka v višini 300 evrov so upravičeni:
  – invalidi I. kategorije.
 • do dodatka v višini 250 evrov so upravičeni:
  – invalidi II. kategorije.

V poslanski skupini SDS upajo, da bo vladna koalicija sprejela omenjene amandmaje, s katerimi bomo v času energetske draginje lahko pomagali slovenskemu prebivalstvu.

Preberite tudi: 

(Video) V oddaji Intervju dr. Vasko Simoniti o Golobu: “On je bedak”

U. C.