Foto: Družbena omrežja

Predsednica državnega zbora je zavrnila posredovanje poslanske pobude in poslanskih vprašanj Žana Mahniča in Anje Bah Žibert, s čimer je ponovno kršila Poslovnik državnega zbora. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je na predsednico državnega zbora naslovila protestno pismo, ki so ga objavili na svoji spletni strani. 

Protestno pismo v celoti objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovana predsednica državnega zbora,

v Poslanski skupini SDS presenečeno ugotavljamo, da ste se ponovno poslužili nedopustnega manevra kršenja Poslovnika državnega zbora. Moja nedavna teza, da funkcijo predsednice državnega zbora opravljate na podlagi slogana »Poslovnik, to sem jaz«, se je žal izkazala za še kako resnično.

V zadnjih dneh ste zavrnili posredovanje pisne poslanske pobude Žana Mahniča ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luki Mescu v zvezi s testiranjem na prepovedane droge ter pisno poslansko vprašanje Anje Bah Žibert ministrici za pravosodje Dominiki Švarc Pipan v zvezi z izjavo o vojni in odnosu do žrtev ter Vladi RS v zvezi z izjavo ministrice za pravosodje, in sicer z obrazložitvijo, da ne ustrezata pogojem 240. člena Poslovnika državnega zbora.

S tem dejanjem ste samovoljno in nedopustno tolmačili vsebino pobude in vprašanj. Edino pristojnost, ki jo imate kot predsednica Državnega zbora RS, vam daje 248. člen Poslovnika državnega zbora, ki narekuje, da »predsednik državnega zbora pisno poslansko vprašanje ali pobudo takoj pošlje vladi oziroma ministru ali generalnemu sekretarju vlade.« Prav tako ste ovirali pravico obeh poslancev, ki izhaja iz 20. člena zakona o poslancih: »Poslanec ima pravico dati poslanske pobude in postaviti poslanska vprašanja vladi ali posameznemu ministru.«

Poslanska pobuda in poslanski vprašanji so se sicer nanašali na ravnanji in stališča ministrov in Vlade RS, ki so v javnosti sprožili velik odziv, lahko bi ju celo poimenovali kot mini afere. Vsak minister pred nastopom funkcije v Državnem zboru RS priseže z naslednjimi besedami: »Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.«

V Poslanski supini SDS smo prepričani, da niti Luka Mesec niti Dominika Švarc Pipan s svojima ravnanjema nista delovala v skladu z zgoraj navedeno prisego, zato je po našem mnenju nujno, da kot predstavniki ljudstva zahtevamo njuna pojasnila in odzive.

Glede na vse navedeno v Poslanski skupini SDS od vas pričakujemo, da:

  1. Nemudoma posredujete naprej pisno poslansko pobudo Žana Mahniča ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luki Mescu v zvezi s testiranjem na prepovedane droge ter pisno poslansko vprašanje Anje Bah Žibert ministrici za pravosodje Dominiki Švarc Pipan v zvezi z izjavo o vojni in odnosu do žrtev in Vladi RS v zvezi z izjavo ministrice za pravosodje.
  2. Si v prihodnje ne boste več privoščili kršenja 248. člena Poslovnika državnega zbora in 20. člena Zakona o poslancih.

S spoštovanjem,

Jelka Godec, vodja poslanske skupine SDS

Je predsednica državnega zbora že na prvi seji kolegija kršila poslovnik?