Danes je več kot 622.000 prejemnikov pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja prejelo letni dodatek.

Več kot 162 milijonov evrov je izplačanih 609.498 uživalcem pokojnin in sicer v naslednjih zneskih:

– 135.068 uživalcem, ki prejemajo do 600 evrov pokojnine, se bo letni dodatek izplačal v višini 455 evrov;

– 126.890 uživalcem, ki prejemajo od 600,01 evra do 720 evrov pokojnine, se bo letni dodatek izplačal v višini 315 evrov;

– 101.817 uživalcem, ki prejemajo od 720,01 evra do 850 evrov pokojnine, se bo letni dodatek izplačal v višini 255 evrov;

– 88.338 uživalcem, ki prejemajo od 850,01evra do 1020 evrov pokojnine, se bo letni dodatek izplačal v višini 205 evrov;

– 157.385 uživalcem, ki prejemajo pokojnino višjo od 1020 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 145 evrov.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) opozarja, da se bo 46.330 uživalcem, ”katerim se pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu oziroma se jim zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina ali pokojnina v sorazmernem delu, izplačal v celotni višini 455 evrov, če osnova za odmero letnega dodatka ne presega 600 evrov. Le-tem bo letni dodatek izplačan v skupni višini 20,907.513 evrov. Vsem ostalim uživalcem, 38.801, katerih osnova za odmero letnega dodatka presega 600 evrov, pa bo letni dodatek izplačan tudi ob upoštevanju podatka o sorazmernem delu osnovnega prejemka, v odvisnosti od števila mesecev slovenske dobe v primerjavi s številom mesecev celotne zavarovalne dobe oziroma v odvisnosti od števila ur delne zaposlitve, v skupni višini 4,158.145 evrov.”

Prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja si bodo razdelili 3,2 milijona evrov. Takšnih je 12.863 ki so prejeli naslednje zneske:

– 12.686 uživalcem, ki so upravičeni do izplačila letnega dodatka kot prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemajo nadomestilo v višini do 850 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 255 evrov;

– 122 uživalcem, ki so upravičeni do izplačila letnega dodatka kot prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemajo nadomestilo v višini od 850,01 evra do 1020 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 205 evrov;

– 55 uživalcem, ki so upravičeni do izplačila letnega dodatka kot prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemajo nadomestilo višje od 1020 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 145 evrov.

”Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po 1. juniju letos, se bo letni dodatek izplačal skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila,” so še dodali.