Želite v kino ali gledališče? To so navodila, ki jih je potrebno upoštevati

Foto: Pixabay

V sklopu rahljanja ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa svoja vrata za obiskovalce ponovno odpirajo tudi kinematografi.

 

NIJZ je za kino in gledališče objavil higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom:

 •  Največje število obiskovalcev v prostoru naj bo prilagojeno velikosti prostora z upoštevanjem zadostne medosebne razdalje vsaj 1,5 metra.
 •  Zagotovljena mora biti možnost umivanja in razkuževanja rok za zaposlene ter razkuževanja rok za obiskovalce.
 • Podajalniki razkužila naj bodo nameščeni na vhodu ter glede na velikost prostorov še na več vidnih mestih v prostoru in na izhodih.
 • Zaposleni naj bodo pozorni, da si obiskovalci ob vstopu v objekt razkužijo roke in nosijo maske. 
 • Stoli, klopi, sedežne garniture v predprostorih ali na hodnikih naj se ne uporabljajo, razen v primeru, da je zagotovljeno razkuževanje za vsakim uporabnikom. Postavljeni naj bodo tako, da je med uporabniki medosebna razdalja vsaj 1,5 metra.
 •  V primerih, kjer so postavljena skupna otroška igrala, naj se ta ne uporabljajo, razen v primeru igral, ki jih uporablja en posamezen otrok in je zagotovljeno razkuževanje igrala po vsaki uporabi (npr. enoseda motorizirana igrala). Otrok naj si po uporabi igrala razkuži roke. 
 • Glede na velikost poslovnega prostora naj imajo tla pred blagajno talne oznake za čakajoče na 2 metrih. V ta namen se lahko uporabijo tudi usmerjevalni stebrički s trakovi. 
 • Obvestila o zaščitnih ukrepih (plakati, infografike …) naj bodo razobešena na več mestih v prostoru. 
 • Urnik predvajanja filmov in predstav, če je dvoran več, naj bo časovno ali prostorsko prilagojen tako, da gledalci ne prihajajo in odhajajo hkrati. Za izhod gledalcev, v izogib gneči, priporočamo tudi uporabo izhodov v sili.
 • Pred pričetkom in po koncu predstave naj se prostore temeljito prezrači.
 • Sedežni red in oznake sedežev naj zagotavljajo medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, izjema so člani istega gospodinjstva. 
 • Zaposleni naj bodo pozorni na upoštevanje sedežnega reda.
 • Razdalja med nastopajočimi in gledalci naj bo vsaj 4 metre.
 • Po možnosti naj upravljalci svoje obiskovalce informirajo o splošnih higienskih ukrepih preko zvočnih opozoril ali s predfilmom.
 • Zaposleni naj si pogosto umivajo ali razkužujejo roke (npr. po uporabi telefona, računalnika, blagajne, denarja …).
 • Pogosto naj čistijo ali razkužujejo površine, ki se jih ljudje pogosto dotikajo: npr. kljuke vrat, pulti, blagajna, tipke terminala POS, tipkovnice, miške, ročaji pip …
 • Po koncu vsake predstave je treba razkužiti vse površine, s katerimi so bili obiskovalci v stiku (sedeži, naslonjala za roke, očala 3D, vrata, kljuke, pulti … ).

Dodatni ukrepi za obiskovalce:

 • Upoštevajo naj vse zgoraj navedene splošne ukrepe, ki jih morajo upoštevati vsi – zaposleni in obiskovalci.
 • Med predstavo naj ne uživajo hrane in pijače, da se prepreči nameščanje in nepotrebno rokovanje z masko.

Vir: NIJZ

D. S.