Ministrstvo za javno upravo pripravlja reorganizacijo upravnih enot na način, da se ustanovijo upravne enote v vsaki izmed statističnih regij (12 upravnih enot), preostale upravne enote pa bi izgubile samostojnost in postale izpostave.

 

Na Ministrstvu za javno upravo je 21. februarja 2023 potekala prva seja Koordinacijske skupine za reorganizacijo in modernizacijo upravnega poslovanja upravnih enot v Republiki Sloveniji pod vodstvom ministrice Sanje Ajanović Hovnik. Omenjeno koordinacijsko skupino poleg predstavnikov ministrstva sestavlja trinajst načelnikov/načelnic oziroma vršilcev dolžnosti načelnikov, ki predstavljajo dvanajst regionalnih skupin območnih upravnih enot, skupaj z območjem Upravne enote Ljubljana.

Na omenjeni seji je ministrica predstavila izhodišča za izvedbo reorganizacije ter modernizacije državnega upravnega sistema 58 upravnih enot.

Že sam pogled na sestavo omenjene koordinacijske skupine kaže na to, kako si Vlada RS in Ministrstvo za javno upravo predstavljata delovanje javne uprave in storitve državne uprave. Brez dialoga, brez sodelovanja lokalnih skupnosti in zainteresirane javnosti. Torej na način omejevanja dostopnosti do upravnih storitev in na centraliziran način. Brez stika z realnostjo in posluha za državljanke in državljane ter gospodarstvo, ki so uporabniki upravnih storitev.

Zahteva za sklic nujne seje, fotografija dela dokumenta

V stranki SDS so mnenja, da je to nedopusten korak k centralizaciji države in upravnih storitev, ki bi morale biti blizu ljudem s čim boljšo fizično dostopnostjo za stranke, zato so se odločili, da skličejo nujno sejo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

Reorganizacija upravnih enot na način, da se ustanovijo upravne enote v vsaki izmed statističnih regij (12 upravnih enot), preostale upravne enote bi izgubile samostojnost in postanejo izpostave, predstavlja nedopustno omejevanje dostopnosti do upravnih storitev. Gre za predlog, ki ne sledi potrebam prebivalstva in gospodarstva.