Zanimivo: Drugi največji pridelek češenj po osamosvojitvi Slovenije je bil lansko leto

Slovenci smo v 2017 porabil povprečno 122 kg sadja. Samooskrbnost s sadjem je bila v Sloveniji v tistem letu 15-odstotna. To pomeni, da je Slovenija 85 odstotkov sadja uvozila.

V letu 2018 so pridelovalci češenj v intenzivnih sadovnjakih pridelali 1.212 ton češenj. To je bil drugi največji pridelek po osamosvojitvi Slovenije, večji je bil le v 2015.

Foto: SURS

“Intenzivni sadovnjaki so strnjeni nasadi sadnih dreves, namenjeni pretežno pridelavi pridelka za prodajo. Urejeni so tako, da jih je mogoče mehanizirano obdelovati in negovati. V 2017 je imelo intenzivne sadovnjake s češnjami skoraj 700 kmetijskih gospodarstev v Sloveniji. Ti sadovnjaki so v 2018 skupaj merili 200 hektarjev, kar je dvakrat toliko kot pred dvajsetimi leti. Največ takih sadovnjakov je bilo v goriški statistični regiji,” navajajo na Statističnem uradu Republike Slovenije.

Vir. SURS

K. T.