Tisti, ki so utrpeli škodo na svojih domovih v poplavah avgusta 2023 so po zakonu o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev upravičeni do začasnega ukrepa poroštva države za kredite za fizične osebe.

Vendar pa so državljani pri zaprosilu za kredit po omenjenem zakonu naleteli na zavrnitve in negativne odgovore, nekatere banke so celo rekle, da ne bodo ponujale tovrstnih kreditov.

Vodja poslanske skupine Slovenske demokratske stranke Jelka Godec je na vlado naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s krediti za obnovo domov po poplavah 2023.

Poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Državljani, ki so utrpeli škodo na svojih domovih v poplavah avgusta 2023 so po Zakonu o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev upravičeni do začasnega ukrepa poroštva države za kredite za fizične osebe. Zakon je tako vpeljal poroštveno shemo za fizične osebe, ki je namenjena obnovi poškodovanih objektov in financiranju gradnje nadomestnih objektov ter je osredotočena na stanovanjske nepremičnine v katerih so imeli oškodovanci prijavljeno stalno prebivališče in so v objektih dejansko bivali pred naravno nesrečo. Se pravi naj bi država plačala obresti in garantirala za kredit, saj je predvideno poroštvo v višini 100 odstotkov glavnice kredita.

Vendar pa so državljani pri zaprosilu za kredit po omenjenem zakonu naleteli na zavrnitve in negativne odgovore, nekatere banke so celo rekle, da ne bodo ponujale tovrstnih kreditov. Nekateri so tudi stopili v stik z ministrstvom za finance, kjer zagotavljajo, da je zadeva skomunicirana z bankami, kar pa lahko vidimo v praksi vidimo, da ne drži, saj ljudje, ki so utrpeli veliko premoženjsko škodo, ne morejo priti do kreditov, da bi obnovili svoje poškodovane domove. Zato gre vse to seveda na škodo ljudi, ki so nujno potrebni pomoči.

Zato Vlado RS sprašujem:

1. Zakaj državljani ne morejo uveljavljati pravic iz Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev in pridobiti kredit za obnovo poškodovanih hiš v poplavah 2023 v skladu z zakonom?

2. Katere ukrepe boste sprejeli, da se čimprej omogoči pridobitev omenjenih kreditov in se ljudem omogoči obnova njihovih poškodovanih domov?

Spletno uredništvo
Vir: Poslanska skupina SDS