Po uradnih podatkih z dne 31. marca 2023 je bilo za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu namenjenih že 111 milijonov evrov. Po poročanju iz medijev z dne 15. junija 2023 pa se je številka povzpela že na približno 150 milijonov evrov.

Poslanka Slovenske demokratske stranke Suzana Lep Šimenko je na ministra za finance Klemna Boštjančiča naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s porabo finančnih sredstev za skrajšanje čakalnih vrst.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Državni zbor Republike Slovenije je na predlog Vlade Republike 26. julija 2022 sprejel

Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS). Cilj zakona je bil v skrajšanju čakalnih vrst v zdravstvu, kar pa se je v praksi izkazalo za ravno obratno, saj se čakalne vrste v zdravstvu podaljšujejo.

Po uradnih podatkih z dne 31. marca 2023 je bilo za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu namenjenih že 111 milijonov evrov. Po poročanju iz medijev z dne 15. junija 2023 pa se je številka povzpela že na približno 150 milijonov evrov.

Glede na to, da se čakalne dobe v zdravstvu podaljšujejo pa se pojavlja dvom o upravičenosti uporabe navedenih finančnih sredstev za skrajševanje čakalnih vrst, zato me zanima:

– Kako ocenjujete porabo finančnih sredstev za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu?

– Ali so bila, po vašem mnenju, sredstva za skrajševanje čakalnih vrst upravičeno porabljena?

Uredništvo
Vir: Slovenska demokratska stranka