V javnem podjetju VOKA SNAGA bodo vsem, ki so jih prizadele poplave, zmanjšali mesečni račun za avgust in september 2023. Račune z upoštevano pomočjo bodo izstavili do konca meseca.

Za odjemna mesta na poplavljenih območjih bodo znesek na položnici zmanjšali za obseg storitev vodarine, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode ter storitve za greznice in male komunalne čistilne naprave.

Odstranili so 6600 ton odpadkov

Ekipe JP VOKA SNAGA se že od prvega dne skupaj s predstavniki civilne zaščite trudijo sanirati posledice poplav. Samo v času praznikov so iz Ljubljane, Medvod, Cerkelj na Gorenjskem, Dobrove, Polhovega Gradca in Dola pri Ljubljani odstranili 840 ton kosovnih odpadkov, nato pa še samo z območja Sneberij dodatnih 530 ton gradbenih odpadkov. Tudi oškodovanci iz občin, ki ne sodijo pod območje VOKA SNAGA, so lahko oddali v poplavi poškodovane predmete. Do konca avgusta je bilo tako odstranjenih kar 6600 ton odpadkov.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonski številki 080 86 52 oziroma 01 58 08 100 ali pišete na elektronski naslov [email protected].

Zavedajo se, da bo odpravljanje posledic poplav potekalo še kar nekaj časa, zato je pomembno, da medsebojna pomoč in solidarnost še naprej ostaneta v ospredju.

Spletno uredništvo