Več kot 500 otrok tudi letos ostaja pred vrati ljubljanskih vrtcev

Foto: imeldahof.com

Mestna občina Ljubljana je objavila centralni čakalni seznam za ljubljanske javne vrtce za šolsko leto 2019/20. V vrtce so sprejeli 2.727 otrok, od tega 2.282 za I. starostno obdobje in 445 otrok za II. starostno obdobje.

Na čakalnem seznamu za prihodnje šolsko leto je 565 čakajočih otrok, od tega 538 otrok za I. in 27 otrok za II. starostno obdobje.

Na MOL-u pojasnjujejo, da bodo “v primeru prostih mest vrtci k podpisu pogodbe pozvali starše otrok po vrstnem redu po centralnem čakalnem seznamu, glede na število točk, letnik rojstva in izbiro vrtca, ki so ga starši navedli v vlogi. Proces vključevanja otrok v vrtec bo trajal celotno šolsko leto, saj se sproti pojavljajo prosta mesta, ki nastanejo zaradi zavrnitev podpisa pogodb in morebitnega preoblikovanja oddelkov skozi celo šolsko leto.”

Po njihovi oceni bodo vsi otroci iz MOL s stalnim prebivališčem vsaj enega od staršev v MOL, ne glede na stalnost, in z izpolnjenim starostnim pogojem s 1. 9. 2019, v tekočem šolskem letu dobili javni vrtec, razen če želijo točno določen vrtec oziroma enoto vrtca.

R. T.