Pešec, bodi viden, bodi previden! V ponedeljek se začne preventivna akcija za večjo varnost pešcev

V ponedeljek, 16. oktobra 2023, se začenja enotedenska nacionalna preventivna akcija za večjo varnost pešcev Bodi viden, bodi previden. Akcijo izvajata Agencija za varnost prometa in Policija v sodelovanju z Zvezo ZŠAM Slovenije.

Policisti bodo med akcijo preverjali ravnanja tako pešcev kot voznikov

V času nacionalne preventivne bodo policisti preverjali spoštovanje predpisov pri pešcih (uporaba odsevnih teles, varno prečkanje vozišč, pravilna stran hoje) in voznikih motornih vozil. Pri slednjih bodo pozorni zlasti na kršitve, kot je izsiljevanje prednosti pešcem na zaznamovanih prehodih za pešce in hitrost vožnje. Krajše poostrene nadzore bodo policijske uprave izvajale predvsem v bližini prehodov za pešce in na drugih lokacijah s povečano problematiko varnosti pešcev. Policisti bodo sodelovali tudi pri izvajanju preventivnih aktivnosti, ki so namenjene ozaveščanju pešcev, da morajo že sami čim bolje poskrbeti za svojo varnost v prometu (z nošenjem svetlih oblačil, kresničk in odsevnikov, odsevnih brezrokavnikov ipd.). Zato bodo po vsej Sloveniji razdeljevali 5.000 odsevnikov, ki jih je za potrebe akcije priskrbela Agencija za varnost prometa.

Prostovoljci Združenj zveze ZŠAM Slovenije bod v sklopu preventivnih dejavnosti izvajali delavnice za otroke, starostnike in druge ranljive skupine na temo varne udeležbe pešca v prometu. Prav tako se bodo izvajala fizična varovanja otrok na poti v in iz šole v času pred in po jesenskih počitnicah. Skupaj z AVP in Policijo bodo na ustreznih mestih delili odsevna telesa in pešce opozarjali na ustrezno opremljenost. Prostovoljci ZŠAM Slovenije so v zadnjih letih v teh preventivnih aktivnostih opravili v povprečju med 800 in 1.000 prostovoljnih ur.

Pešci so najbolj izpostavljeni udeleženci v prometu

Pred dvajsetimi leti je na slovenskih cestah letno izgubilo življenje približno 250 pešcev. Z vrsto učinkovitih ukrepov so se najhujše posledice med pešci zmanjšale. A vendarle bi bilo mogoče z odgovorno udeležbo vseh stanje še izboljšati. Do 10. oktobra 2023 je bilo na slovenskih cestah 396 prometnih nesreč z udeležbo pešca, življenje je izgubilo 7 pešcev, 56 je bilo hudo telesno poškodovanih in 310 lažje telesno poškodovanih

Pešci, poskrbite za lastno varnost

Uporabljajte prometne površine, namenjene hoji pešcev (pločniki, hodniki, prehodi, podhodi, nadhodi). Če ni zagotovljene površine za pešce, hodite ob levem robu vozišča v smeri hoje.

Med hojo ne uporabljajte mobilnega telefona, saj po podatkih tujih raziskav le-ta pravočasnost in ustreznost reakcij pešca zmanjša do 60 %.

Vedno se prepričajte o varnem prečkanju ceste. Preden stopite na vozišče, je obvezen pogled levo, desno, levo.

Obvezno uporabljaje prehode za pešce. Na semaforiziranih prehodih počakajte na zeleno luč za pešce (predhodno pogled levo, desno, levo), na nesemaforiziranih prehodih pa posebno pozornost namenite bližajočim se vozilom – počakajte, da se ta dejansko ustavijo iz obeh smeri (vzpostavitev očesnega kontakta z voznikom, dvig roke).

Vidnost je varnost! Ponoči, v mraku, ali ob zmanjšani vidljivosti morate nositi odsevnik na vidnem mestu, na strani, ki je obrnjena proti vozišču. Za večjo vidnost in varnost poskrbite z uporabo svetlih in odsevnih oblačil ter odsevnih teles (odsevni trakovi, kresničke, odsevne površine na oblačilih ali obutvi, uporaba svetilke). Kresničko obesimo za pas ali žep, da prosto niha ob telesu, saj jo le tako lahko obsvetijo avtomobilski žarometi. Podatki opazovanja pešcev, ki ga je Agencija za varnost prometa izvedla leta 2017, so pokazali, da je delež uporabe različnih odsevnikov izredno nizek – kar 93 % pešcev ni uporabljalo nobenega odsevnika. Le 1,2 % pešcev je imelo kresničko ali odsevni trak in 4,2% drugo odsevno površino.

Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje, poleg odsevnika, okoli vratu nositi tudi rumeno rutico. Odrasli, ki ob cesti spremljajo otroke, naj jih držijo za roko na zunanji strani, proč od ceste. Za namene spodbujanja varne mobilnosti otrok je Agencija pripravila učno gradivo z naslovom Učenec pešec.

Na avtocesti se ne smete zadrževati izven vozila ob cestišču, saj je to izredno nevarno. V primeru izrednega dogodka poskrbite za svojo varnost: vozilo ustavite na odstavnem pasu z vsemi delujočimi utripalkami, oblecite odsevni telovnik, zavarujte mesto dogodka z varnostnim trikotnikom in se čimprej umaknite na varno, za zaščitno ograjo ter pokličite pomoč.

Spletno uredništvo
Vir: Policija