Vir: FURS

Uslužbenci Finančne uprave Republike Slovenije so uspešno izvedli preiskave v katerih so v Mariboru zasegli 15.000 kilogramov neprijavljenih tobačnih listov, odkrili nezakonito proizvodnjo drobno rezanega tobaka ter v okolici Pivke zasegli 20.000 kilogramov neprijavljenega energenta, namenjenega za pogonsko gorivo.

Zaseg 15.000 kilogramov neprijavljenih tobačnih listov

Februarja letos so Uslužbenci Finančne uprave Republike Slovenije ob nadzoru skladiščnih prostorov v Mariboru zasegli 15.000 kilogramov neprijavljenih tobačnih listov.

Na podlagi analize zbranih informacij odločili, da se pred skladiščnimi prostori v Mariboru izvede pregled tovornega vozila tujih registrskih oznak. Iz tovornega vozila so bili v trenutku nadzora že delno razloženi kartoni s tobačnimi listi na drugo tovorno vozilo slovenskih registrskih oznak, delno pa na plato pred skladiščnimi prostori. Iz predložene prevozne listine, je bilo razvidno, da so bili tobačni listi pripeljani iz Nemčije.

Za navedeno blago, mora oseba na podlagi Zakona o trošarinah, gibanje takšnega blaga prijaviti davčnemu organu pred vnosom blaga na ozemlje Slovenije ali pred odpremo blaga iz skladišča v Sloveniji oziroma skladiščenje takšnega blaga prijaviti davčnemu organu najmanj tri delovne dni pred pričetkom skladiščenja.

Blago je bilo zaseženo in prepeljano v skladišče finančnega urada. Odgovorne osebe so kršile 101. člena Zakona o trošarinah, za kar je predpisana globa za pravne osebe od 4.000 do 75.000 EUR in za odgovorne osebe pravne osebe od 1.000 do 10.000 EUR. O prekršku in usodi blaga bo odločalo sodišče.

V primeru, da bi tobačne liste predelali v tobačne izdelke, bi bil proračun odškodovan za najmanj 1.410.000 EUR (trošarina za drobno rezani tobak znaša najmanj 94,00 EUR/kg).

Nezakonita proizvodnja drobno rezanega tobaka

V okviru finančne preiskave so sredi februarja 2020 odkrili nezakonito proizvodnjo drobno rezanega tobaka. Proizvodnja se je izvajala v najetih prostorih v Mariboru, kjer so se nahajali stroj za rezanje tobaka, stroja za pakiranje drobno rezanega tobaka, 21 kosov sprejev za čiščenje strojev za pakiranje, 97.000 praznih potiskanih embalaž za pakiranje drobno rezanega tobaka ter 71 kolutov nalepk za zapiranje embalaže za pakiranje.

Zaradi suma izvajanja dela na črno so uradne osebe izvedle pregled več prostorov v skladu z Zakonom o finančni upravi, kjer je fizična oseba s pomočniki izvajala delo na črno (proizvodnja drobno rezanega tobaka). Ob pregledu je bilo poleg opreme za proizvodnjo zaseženo še 1.750 kg neprijavljenih tobačnih listov (surovina za drobno rezan tobak), 784 zavojčkov pakiranega drobno rezanega tobaka (cca 45,00 kg), 194,50 kg drobno rezanega tobaka v vrečah (še ne pakiran), 4 litre arome za tobak.

Vir: FURS

Z dokončanjem predelave tobačnih listov, v drobno rezan tobak, ki je trošarinski izdelek, bi bil proračun RS oškodovan za najmanj 220.000 EUR.

 

20.000 kilogramov zaseženega neprijavljenega energenta, namenjenega za pogonsko gorivo

Uslužbenci Finančne uprave Republike Slovenije so v mesecu juniju 2020 v okviru finančne preiskave neprijavljenega poslovnega prostora v okolici Pivke zasegli 20.000 kilogramov neprijavljenega energenta, namenjenega za pogonsko gorivo.

Uradne osebe so na podlagi analize zbranih informacij in v skladu z Zakonom o finančni upravi opravile pregled prostorov prevoznika v okolici Pivke. Iz pridobljene dokumentacije je razvidno, da je prevoznik energent v cisterni pripeljal iz Madžarske. V tovornem listu je bil energent opisan kot antikorozivno sredstvo, ki po veljavni trošarinski zakonodaji ni trošarinski izdelek. Analiza vzorcev vzetih iz standardnega rezervoarja, cisterne in zabojnika pa je pokazala, da gre v vseh treh primerih za enak energent, ki se lahko uporablja kot pogonsko gorivo in je trošarinski izdelek.

S tem dejanjem sta pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe kršili 8. člen Zakona o trošarinah, za kar je predpisana globa za pravne osebe od 4.000 do 75.000 EUR in za odgovorne osebe pravne osebe od 1.000 do 10.000 EUR in odvzem energenta.

V primeru, da bi se energent uporabil za pogon vozil, bi bil proračun RS oškodovan za najmanj 10.000 EUR.

U. C.