Elektrooperaterji in dobavitelji za električno energijo morajo do konca meseca julija 2023 posredovati pristojnemu organu, t. j. SPIRIT, podatke o cenah na enoto električne energije in zemeljskega plina. Namesto da bi SPIRIT razvil ustrezno infrastrukturo, kamor bi se podjetja povezala in tja poslala podatke, bodo podjetja primorana sama postavljati infrastrukturo za poročanje.

Poslanec Slovenske demokratske stranke Rado Gladek je na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z načinom poročanja na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize morajo elektrooperaterji in dobavitelji za električno energijo, kot jih opredeljuje Zakon o oskrbi z električno energijo, operater prenosnega sistema ter operaterji distribucijskih sistemov in dobavitelji za zemeljski plin, kot jih opredeljuje Zakon o oskrbi s plini, do konca meseca julija 2023, posredovali pristojnemu organu, t. j. SPIRIT, podatke o cenah na enoto električne energije in zemeljskega plina za posameznega upravičenca, in sicer za obdobje od 1. januarja 2023 do vključno 30. junija 2023.

Po informacijah SPIRIT-a je takšnih podjetij približno 500, gre pa za tako večja in manjša podjetja, saj je posredni dobavitelj namreč vsakdo, ki komurkoli zaračunava kakršnokoli porabljeno energijo. Za primer, če podjetje npr. oddaja prostor za postavitev bankomata in banki na računu posebej izkazuje porabljeno energijo je skladno z zakonom posredni dobavitelj. SPIRIT pa je nastalo situacijo želel razrešiti tako, da je objavil matične številke prijaviteljev, ki so zavezani k poročanju.

Način poročanja pa predstavlja obrnjeno logiko. Namesto da bi SPIRIT razvil ustrezno infrastrukturo, kamor bi se podjetja povezala in tja poslala podatke v obliki, kot bi zahteval SPIRIT, bodo podjetja sama postavljala infrastrukturo za poročanje.

SPIRIT je za namen poročanja zapisal obsežna tehnična navodila, ki vključujejo zahteve podjetjem, in sicer kakšne API vmesnike morajo razviti podjetja, da se bo potem SPIRIT povezal nanje in pridobil zahtevane podatke. Posledično bo moralo infrastrukturo za poročanje razviti vseh 500 podjetij, namesto, da bi se infrastruktura za poročanje razvila zgolj enkrat in na enak način s strani SPIRIT-a. Ob tem pa bodo morala podjetja SPIRIT-u podatke za dostop (povezavo (URL), uporabniško ime, geslo) poslati kar po elektronski pošti, kar pomeni, da se bo nekdo moral ročno vnašati podatke v bazo, SPIRIT pa se bo moral dvakrat povezati na strežnike, da bo prenesel podatke (avgusta 2023 in februarja 2024).

SPIRIT je na delavnici, ki je bila namenjena postopku oziroma načinu poročanja pojasnjeval, da bodo na tak način zavezance prisilili v oddajo ustrezno pripravljenih in točnih podatkov. Da je takšen argument slab, so izpostavili številni sodelujoči, a se sistem ni oziroma ne bo spreminjal.

Časa za razvoj API vmesnikov je do 31. julija 2023, ko morajo biti delujoči v produkciji, testiranje, ki ga SPIRIT izvaja na željo zavezanca za poročanje pa se zaključi 21. julija 2023, saj po informacija pozneje SPIRIT kasneje ne bo imeli časa. SPIRIT pa  ob tem poudarja, da se lahko zavezanci s tehničnimi vprašanji obrnejo nanje, a ne po elektronski pošti, ker ne utegnejo odgovarjati vsem. Prav tako pa bodo morali strežniki delovati vsaj do februarja 2024, ko bo poročanje za obdobje od 1. julija 2023 do vključno 31. decembra 2023.

Glede na navedeno sprašujem naslednje:

  1. Zakaj se je SPIRIT odločil za način poročanja, ki dodatno obremenjuje gospodarstvo in podjetja?
  2. Kakšno je stališče Vlade Republike Slovenije do takšnega načina poročanja?
  3. Zakaj SPIRIT ni razvil svojega sistema za poročanje?
  4. Ali bo Vlada Republike Slovenije sledila smiselnim pomislekom podjetji in spremenila način poročanja?

Spletno uredništvo
Vir: Poslanska skupina SDS