Si res zalužimo take medije?

Raziskava britanske BBC kaže, da vlada velika zaskrbljenost zaradi lažnih novic ali kot jim radi rečemo ˝fake news˝.

V raziskavi je sodelovalo osemnjast držav. Kar osem od desetih uporabnikov interneta je v dvomih, ko preberejo novico iz spleta. A je hkrati večina proti vladni regulaciji interneta.

Podjetje GlobeScan je v štirimesečno raziskavo vključilo 16.000 polnoletnih oseb. Podatki kažejo, da so le v dveh državah, na Kitajskem (67 % anketiranih) in v Veliki Britaniji (53 % anketiranih) za to, da bi vlada poskrbela za regulacijo interneta. Takemu predlogu močno nasprotujejo v Grčiji in Nigeriji. Najbolj zaskrbljeni zaradi ˝fake news˝ so v Braziliji, in sicer kar 92 % anketirancev. V Nemčiji naprimer, jih majhna večina (51 % anketiranih) pravi, da jih lažne novice ne skrbijo.

Kot še kažejo podatki raziskave, pri ljudeh raste občutek nelagodja, ko je potrebno javno izraziti svoja stališča na spletu.

Tudi v Sloveniji nam splet dnevno servira svojevrstne ˝fake news˝. Jasno, niso vse novice lažne. So le prirejene.  In za to gre zahvala režimskim medijem, ki preko socialnih omrežij delijo tisto, kar jim je naročeno s strani sivih eminenc. Tako smo o lumparijah, ki jih počne naša vlada, obveščeni na minimalnem nivoju.

Si res zaslužimo take medije?

S. P.