Sedem prostih mest za delo občinskega redarja

zurnal24.si

Mestna občina Ljubljana z javnim natečajem razpisuje sedem prostih delovnih mest za delo občinskega redarja. Delovno razmerje je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in enomesečnim poskusnim delom. Naloge bodo opravljali v uradnih prostorih Mestne občine Ljubljana in na terenu na območju Ljubljane. Trajanje javnega natečaja je zelo kratko, saj je prijava na razpis mogoča do petka, 24. marca 2017.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosta delovna mesta, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba, srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba;

– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,

– obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,

– preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,

– strokovno usposabljanje in preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja,

– državljanstvo Republike Slovenije,

– obvladati morajo uradni jezik,

– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesece,

– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Pisna  prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, v katerem naj kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Vir: MOL

vloga za zaposlitev

občinski redar