Poslanska skupina SDS je v ponedeljek vložila dva predloga za razpis posvetovalnega referenduma, in sicer o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob ter o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji.

Na novinarski konferenci sta vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec in poslanec Andrej Kosi spregovorila o vloženih predlogih za razpis posvetovalnih referendumov.

Jelka Godec je v začetku izpostavila zadnje ankete, ki kažejo, da je vlada Roberta Goloba najmanj uspešna vlada v zgodovini Slovenije. Kar 70 % ljudi namreč meni, da vlada ne dela dobro.

Poudarila je, da vse laži in prazne obljube, ki jih zadnji dve leti poslušamo s strani vlade, Slovenijo postavljajo v položaj, ko ni več konkurenčna na evropskem trgu in ko se v Državnem zboru s strani koalicije sprejemajo zakoni, ki škodijo slovenskemu narodu in slovenski državi. Dodala je, da v kolikor bo ta vlada nadaljevala s svojim delom, bo njena podpora verjetno padla na 0 %, vendar bo takrat za Slovenijo že prepozno.

Prav iz tega razloga poslanska skupina SDS predlaga posvetovalni referendumu o zaupanju v Vlado Republike Slovenije s sledečim vprašanjem: »Ali ste za to, da Vlada Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob, zaključi s svojim mandatom in se razpišejo predčasne volitve poslank in poslancev v Državni zbor?«

Dosedanji način in rezultati dela vlade so namreč daleč od obljub in ciljev, ki so jih politične stranke vladne koalicije obljubljale državljankam in državljanom ter zapisale v Program za delo koalicije 2022-2026.

Dosedanje delo vlade dr. Roberta Goloba kaže, da gre za številne izgubljene priložnosti. Vlada že sama po sebi povzroča škodo državljankam in državljanom ter Republiki Sloveniji in ne sledi vsebini dela prisege, da bo »z vsemi svojimi močmi delovala za blaginjo Slovenije«.

Namesto, da bi se ukvarjala z razvojnimi vprašanji, demografijo, reformo na področju zdravstva, razbremenitvijo gospodarstva, davkoplačevalk in davkoplačevalcev, se ukvarja predvsem in skoraj izključno s kadrovanjem ter obračunava z drugače mislečimi, oškodovanjem javnih financ, negospodarnim ter nesmotrnim upravljanjem z javnimi sredstvi ter pošiljanjem glob zaradi tega, ker ima zavezanec za davek v času nadzora v registrski blagajni 2,63 evra več denarja, kot sta skupaj znašala evidentirana menjalnina in vmesni zaključek blagajne.

Vodja poslanske skupine je dodala, da imajo volivke in volivci vso pravico odločiti o tako pomembnem vprašanju, kot je vprašanje zaupanja v delo vladne koalicije, ki jo vodi dr. Robert Golob, pri čemer se ta navezujejo na vprašanja korupcije in klientelizma, povečanja števila nezakonitih migrantov, povečanja števila azilnih domov in izpostav, varnosti, kar je za sedanje in naslednje rodove zagotovo usodnega pomena za njihovo varnost in blaginjo, pa tudi za ohranitev slovenske identitete, kulture in temeljnih vrednot slovenskega naroda, ki je po Temeljni ustavni listini neločljiv konstitutivni element slovenske države – Republike Slovenije.

Poslanec Andrej Kosi je uvodoma predstavil zadnje podatke glede nezakonitih prehodov meje. Od 1. januarja 2024 do 29. februarja 2024 je Policija zaznala 6.415 nezakonitih vstopov, v istem obdobju lani pa 5.234. Po neuradnih podatkih pa naj bi mejo v prvih dveh mesecih letošnjega leta nezakonito prestopilo 7800 ilegalnih migrantov.

Policija ne objavlja več podatkov o številkah nezakonitih prehodov za vsak mesec. V zgoraj navedenem obdobju je bilo izraženih 6.161 namer podaje prošenj za mednarodno zaščito, v letu 2023 jih je bilo evidentiranih 4.763.

Poslanec Kosi je poudaril, da nezakonito prehajanje meja trenutno predstavlja največji varnostni izziv za Slovenijo pa tudi za druge države članice Evropske unije.

V nadaljevanju je izpostavil, da je vlada sprejela sklep, da se na območju bivših mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi organizirata izpostavi azilnega doma. Omenjeni sklep je negativno presenetil tako oba župana kot same prebivalce. Sprejet je bil brez predhodnega obvestila lokalnih skupnosti, županov in občanov. Nihče s strani vlade in ostalih pristojnih institucij jih ni predhodno obvestil, kaj šele da bi jih vprašal za mnenje in pridobil soglasje.

Dodal je, da nezakonite migracije nedvomno zvišujejo varnostna tveganja. To izhaja tudi iz nedavnih poročil Policije, da se porast števila ropov in tatvin v Ljubljani kaže predvsem na enem območju, to je Ljubljana Vič, kjer je Azilni dom.

Na Policijski upravi Ljubljana so v sredini septembra lani poudarili, da povečano število nezakonitih migrantov v Azilnem domu na Viču predstavlja povečano varnostno tveganje ter da so lani in letos v centru Ljubljane in na Viču zaznali povečano število kaznivih dejanj zoper premoženje.

Pri tem so v Policiji opozorili na »povečano varnostno tveganje zaradi zgostitve prosilcev za mednarodno zaščito na nekaterih javnih mestih.« Na Policiji tudi pojasnjujejo, da je eden izmed dejavnikov varnostnega tveganja povezan z migracijami oziroma številom oseb, nastanjenih v Azilnem domu Vič.

Poslanska skupina SDS zato predlaga posvetovalni referendum o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji z naslednjim vprašanjem: »Ali ste za to, da se v Republiki Sloveniji gradijo novi azilni domovi in njihove izpostave za nastanitev nezakonitih migrantov?«