Vlada RS, kot smo že navajeni pri njej,  brez javne razprave in po nujnem postopku sprejema rešitve, po katerih se mora Slovenija oziroma slovenski narod prilagajati tujcem in ne obratno.

Poslanka Slovenske demokratske stranke mag. Karmen Furman je na vlado naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z novelo Zakona o tujcih.

Predlog novele zakona o tujcih namreč bistveno rahla pogoje za prebivanje in delo tujcev v Sloveniji, prav tako pa se po noveli, če bo sprejeta, ukinja pogoj znanja slovenskega jezika.

Poslansko vprašanje  Furmanove objavljamo v celoti:

V medijih sem zasledila, da je Ministrstvo za notranje zadeve pripravilo novelo Zakona o tujcih, ki rahlja pogoje za prebivanje in delo tujcev v Republiki Sloveniji. Predlog novele Zakona o tujcih odpravlja pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine. Prav tako ponovno uvaja brezplačno financiranje tečajev za vse kategorije tujcev. Novela Zakona o tujcih odpravlja tudi obvezno periodično preverjanje izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje po uradni dolžnosti s strani upravne enote, ki je pristojna za odločanje.

Ob tem velja poudariti, da na spornost omenjenih rešitev opozarjajo številne občine. Npr. Mestna občina Kranj, ki že več let opozarja na velike izzive občin zaradi povečanega priseljevanja tujcev, opozarja, da nujnega postopka sprejema novele Zakona o tujcih brez širše javne razprave in tudi nekaterih predlaganih omilitev pogojev ne podpira. In sicer »Predvsem z vidika, da je celotna zakonodaja, ki ureja ta postopek, nedorečena in pušča občine same, da se spopadajo z negativnimi posledicami priseljevanja, predvsem v šolstvu in zdravstvu.« Opozarjajo tudi na primere zlorab prijav prebivališča.

Mestna občina Velenje opozarja na spornost odprave pogoja znanja slovenskega jezika, da ima lahko nepoznavanje slovenskega jezika usodne posledice za tujca. »Zaradi splošne draginje v današnjem času opažamo, da se število prosilcev na področju socialnih transferjev povečuje in zato izražamo utemeljeno skrb za zagotavljanje zadostnih sredstev tako v občinskem proračunu kot v proračunu Republike Slovenije, če se ukine periodično preverjanje izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje po uradni dolžnosti s strani upravne enote za tujce. Menimo, da bi takšna sprememba zakona prinesla dodatne finančne obremenitve občinskemu in državnemu proračunu.«

Na podlagi navedenega je razvidno, da se je Ministrstvo za notranje zadeve, kot del Vlade Republike Slovenije, lotilo priprave predloga novele Zakona o tujcih nepremišljeno, brez širše javne razprave in v škodo državljank in državljanov.

Vlado Republike Slovenije zato sprašujem naslednje:

1. Kakšni so razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o tujcih, ki rahljajo pogoje za prebivanje in delo tujcev v Sloveniji?

2. Kakšni so razlogi, da se je odpravilo pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine in ponovno uvedbo brezplačnega financiranja tečajev?

3. Kakšni so razlogi, da se je odpravilo tudi obvezno periodično preverjanje izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje po uradni dolžnosti?

4. Kdo je sodeloval pri pripravi omenjene novele Zakona o tujcih?

5. Zakaj ministrstvo in vlada pri pripravi novele Zakona o tujcih nista prisluhnila opozorilom številnih občin, ki opozarjajo na številne negativne posledice, ki jih bo prinesla omenjena novela?

6. Kakšni so razlogi, da Ministrstvo za notranje zadeve predlog novele Zakona o tujcih, ki prinaša dodatne finančne obremenitve državnemu in občinskim proračunom in je v škodo državljank in državljanov, predlaga po nujnem postopku, brez širšega soglasja in javne razprave?

7. Zakaj Vlada Republike Slovenije sprejema takšne rešitve iz katerih izhaja, da se mora Slovenija oziroma slovenski narod prilagajati tujcem?

Uredništvo, J.V.