Slovensko mladinsko gledališče bo prihodnje leto prostore in oder Nove pošte odprlo ustvarjalkam in ustvarjalcem mlajše generacije, s posebnim poudarkom na prvih projektih, nastalih v institucijah. Izbrane projekte bo tudi finančno nagradilo.

 

Mladinsko bo z 20.000 evri bruto podprlo najmanj eno ter največ dve izvirni uprizoritvi. Gledališče bo zagotovilo tudi prostorsko, tehnično, strokovno in kadrovsko podporo, v okviru katere lahko mladi umetniki upoštevajo tudi možnost angažiranja 4 do 6 igralk in igralcev iz umetniškega ansambla Mladinskega. To seveda ne pomeni, da v predvidenih okvirih ne smejo angažirati tudi igralk ali igralcev, ki delujejo na svobodi ali še študirajo.

Prijave zbirajo tukaj., rok za oddajo je četrtek, 1. junij 2023.
Obdobje izvedbe projekta: 20. maj do 10. oktober 2024 (če bosta izbrana dva projekta, bo eden izmed njiju – po dogovoru – izveden v poznejšem jesenskem terminu)

Posebno pozornost bodo namenili predlogom, ki bodo upoštevali naslednje pogoje in kriterije:
Ustvarjalke in ustvarjalci:

  • so v povprečju stari manj kot 30 let (to ne velja za predvidene sodelujoče članice in člane ansambla Mladinskega)
  • se ustvarjalno lotevajo sodobne dramske pisave in novih uprizoritvenih praks
  • razumejo in upoštevajo profil Slovenskega mladinskega gledališča
  • si želijo raziskovati različne uprizoritvene formate
  • raziskujejo sodobnost in razmišljajo o njej
  • se nameravajo prijaviti na razpise Ministrstva za kulturo prvi projekt avtorja, prvi projekt producenta ali dvoletni avtorski opus ali pa so bili na njih že izbrani
  • že imajo zagotovljen vir financiranja bodisi v okviru razpisnih ali koprodukcijskih možnosti ali pa lahko dokažejo, da so ga zmožni zagotoviti
  • v uprizoritvenem konceptu predvidevajo angažiranje igralk in igralcev ansambla Mladinskega

Uredništvo
Vir: MOL, Foto: Saša Despot