Pozor: V mestni upravi prosto delovno mesto višjega svetovalca

TheEmployable

Mestna občina Ljubljana je objavila javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi – višji svetovalec v Odseku za sodne in upravne postopke v Službi za pravne zadeve. 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosti delovni mesti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

− najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) pravne smeri ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) pravne smeri ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) pravne smeri,

− najmanj 4 leta delovnih izkušenj,

– opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,

– strokovni izpit iz upravnega postopka,

– državljanstvo Republike Slovenije,

– znanje uradnega jezika,

– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj, višji svetovalec, številka: 110-33/2017« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Sekretariat mestne uprave, Odsek za upravljanje s kadri, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana in Zavodu RS za zaposlovanje, tj. do 4. aprila 2017. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

prijavnica – višji svetovalec

javni natečaj

Vir: MOL