Poslanec Slovenske demokratske stranke Andrej Kosi je na današnji novinarski konferenci spregovoril o vzrokih za zahtevo sklica nujne seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo zaradi sklepa vlade o organiziranju začasnih izpostav azilnega doma, kar predstavlja visoko varnostno tveganje.

Vlada Republike Slovenije je na svoji 93. redni seji, dne 29. februarja 2024, na predlog Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov sprejela sklep o organiziranju začasnih izpostav azilnega doma. Javnost in lokalni skupnosti, kjer bosta omenjeni izpostavi azilnega doma, so za to izvedeli preko medijev. Omenjeni sklep vlade je negativno presenetil tako župana Občine Brežice in Občine Središče ob Dravi kot same prebivalce. Sprejet je bil brez predhodnega obvestila lokalnih skupnosti, županov in občanov. Nihče s strani Vlade Republike Slovenije in ostalih pristojnih institucij jih ni predhodno obvestil, kaj šele da bi jih vprašal za mnenje in pridobil soglasje.

Glede na to,  da sta ti dve izpostavi na vzhodu države in da se prav na vzhod države nekako pozablja, ko gre za obnovo cest in tu tudi ni predviden noben satelitski urgentni center, se pa na ta del ne pozabi, ko je potrebno postaviti izpostavo azilnega doma,” je bil kritičen Andrej Kosi.

Nezakonito prehajanje meja trenutno predstavlja največji varnostni izziv za Slovenijo pa tudi za druge države članice Evropske unije. “Vsekakor smo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zaskrbljeni, kajti migracije v Sloveniji so dejansko problematična tema, vedno več je tistih tujcev, ki prehajajo našo mejo, samo v lanskem letu okrog 60 tisoč, v letošnjih dveh mesecih 6 tisoč,” je povedal Kosi.

Poslanec je poudaril, da se je potrebno pri vzpostavitvi azilnih izpostav posvetovati o priimernih lokacijah, o tem obvestiti lokalno skupnost in na podlagi mnenja lokalne skupnosti vzpostaviti lokacijo, ki bi bila primerna. Sicer pa je, kot je poudaril Kosi, predvsem potrebno omejiti ilegalne migracije, saj bodo potem tudi že obstoječe kapacitete zadostovale.

Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Poslanska skupna SDS zato predlaga sprejem štirih sklepov:

  1. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo poziva Vlado Republike Slovenije in Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, da odpravita sklep o organiziranju začasnih izpostav azilnega doma na območju Občine Brežice in Oabčine Središče ob Dravi, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 93. redni seji dne 29. februarja 2024.
  2. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo poziva Urad Vlade Republike Slovenije, da ustavi vse aktivnosti povezane z vzpostavitvijo izpostav azilnega doma.
  3. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo poziva Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve, da nemudoma sprejmeta in izvajata ukrepe za zagotovitev varnosti prebivalcev Republike Slovenije ob meji ter ukrepe, ki bodo zagotovili učinkovit nadzor na meji in preprečili nezakonite prehode državne meje. O izvajanju ukrepov poročata odboru v roku treh mesecev.
  4. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo poziva Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve, da nemudoma ustavita vse aktivnosti povezane z odstranjevanjem ograje na meji z Republiko Hrvaško, sredstva in kadre, ki so bili predvideni za ta namen, pa preusmeri v učinkovito varovanje in nadzor na meji ter preprečevanje nezakonitih prehodov državne meje in zaščito vitalnih interesov Republike Slovenije. O izvajanju ukrepov poročata odboru v roku treh mesecev.

 

Spletno uredništvo
Vir: Poslanska skupina SDS