Vir: Arhiv

Ljubljanski policisti obveščajo, da so z današnjim shodom na območju centra Ljubljane seznanjeni, vendar znova opozarjajo, da shod ni prijavljen, ter da organizator ni poskrbel za varnostne ukrepe. 

Za varnostne ukrepe organizator ni poskrbel

“Za udeležence shoda to pomeni, da organizator ni poskrbel za varnostne ukrepe, kot je npr. preverjanje PCT pogoja, ni organiziral rediteljske službe, ni priskrbel dovoljenja za zapore cest, ni seznanil javnosti s programom ipd.

V skladu z zakonom v takšnih primerih za red skrbijo policisti, ki bodo s pozivanjem in usmerjanjem udeležencev shoda preprečevali ogrožanje ljudi in premoženja, vzdrževali javni red in mir ter zagotavljali varnost cestnega prometa.”

Policija udeležbo na shodu odsvetuje

“Policija se zaveda pomena javnega izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena. Zaradi trenutne epidemiološke situacije pa odsvetujemo udeležbo na shodu. Razumeti je treba, da zbiranje ljudi v trenutnih razmerah lahko pomeni tudi dodatno tveganje za zdravje ljudi.

Vse, ki se bodo shoda kljub temu udeležili pa pozivamo, naj pravico do mirnega javnega zbiranja in izražanja stališč uveljavljajo mirno in strpno, predvsem, naj upoštevajo navodila in ukaze policistov, ki se nanašajo na zagotavljanje javnega reda in ukrepe za preprečevanje širjenja novega korona virusa. Udeleženci so dolžni vzdrževati medsebojno razdaljo, v kolikor to ni mogoče morajo nositi zaščitno kirurško masko.

Policija bo ves čas spremljala dogajanje na mestu, kjer bo potekal javni shod, in ukrepe prilagajala trenutnim varnostnim razmeram in tveganjem. V primeru morebitnih pozivanj ali izvrševanj kaznivih dejanj ali prekrškov bo policija v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla vse potrebne ukrepe.”

Omejeno gibanje v okolici Državnega zbora

“Zaradi zagotovitve varnosti bo omejeno gibanje v okolici Državnega zbora. Območje shoda bo video nadzorovano. Opozarjamo, da na shode in prireditve ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov (npr. pirotehnična sredstva, palice, orodje). Zaradi varnosti udeležencem odsvetujemo, da na shod prihajajo z otroki.

Ob hujših in množičnih kršitvah javnega reda, nasilju oz. v primerih ogrožanja prometa, so policisti dolžni ukrepati, v skrajnem primeru tudi z razpustitvijo shoda. V takih primerih morajo udeleženci zapustiti prostor, saj je le na ta način možno zagotoviti varno izvedbo naloge in s tem tudi zagotoviti varnost tako udeležencem shoda kot ostalim osebam, ki bi se naključno nahajale na tem območju.

V skrbi za njihovo varnost udeležencem svetujemo, naj bodo tudi sami pozorni na posamične dogodke, ki bi jih lahko ogrozili ali poškodovali (npr. metanje nevarnih predmetov, pirotehničnih izdelkov, nevarnih snovi).

V takšnih primerih, še posebej ob hujših in množičnih kršitvah, priporočamo, naj se takoj umaknejo na varno po najkrajši poti v smeri, kjer ni nasilnih udeležencev. Tudi v primeru, da bi morala policija javni shod razpustiti in ukazati izpraznitev prostora shoda, naj udeleženci to spoštujejo. Z umikom oz. izpraznitvijo prostora bodo policistom omogočili učinkovito izvedbo njihovih nalog, obenem prispevali k čim hitrejši vzpostavitvi javnega reda in miru ter odpravi vseh vrst ogrožanj.

Pozivamo tudi, na morebitni udeleženci ne ovirajo in ogrožajo javnega prometa. Med drugim se je potrebno zavedati, da cestne povezave pogosto uporabljajo intervencijske službe in bi bilo zaradi tega lahko ogroženo tudi življenje ljudi. Ob morebitni zaznavi kaznivih ravnanj, napadov na policiste, ogrožanja življenja ljudi in premoženja pozivamo vse udeležence shodov, da dejanja in storilce naznanijo policistom. Pravico pa uveljavljajo mirno in strpno, v dobrobit vseh, ki se v tistem času nahajajo na tem prostoru,” opozarjajo ljubljanski policisti. 

U. C.