Pobuda mestne svetnice Mojce Škrinjar: OŠ Zalog nujno potrebuje obnovo in dograditev

Mojca Škrinjar, mestna svetnica, je na ljubljanskega župana naslovila pobudo, v kateri opozarja na nujno energetsko obnovo Osnovne šole v Zalogu in dograditev knjižnice, jedilnice in kuhinje.

Njeno pobudo objavljamo v celoti:

“Osnovna šola Zalog v Ljubljani je bila v zadnjih 30 letih najbolj prikrajšana za posodobitve, obnove in razširitve. Ob gradnji, ki izvira iz obdobja samoprispevkov, in sploh ni kakovostna, bi bila posodobitev nujna. V zadnjih letih smo priča nujnim popravkom, ko povsem odpove gretje, ko se pojavi plesen v telovadnici, kar pa seveda ni dovolj in stane preveč. Preveč zato, ker je parcialne obnova veliko dražja od celostne.

Šola letos pričakuje dva povsem polna oddelka, čez dve leti pa bodo trije, zato potrebuje tudi razširitve. Že danes kapaciteta knjižnice ne zadošča več. Zaradi tega trpi tudi kakovost dela, otroci pa so v depriviligiranem položaju, saj imajo na voljo manj knjižnega gradiva, kot bi ga imeli lahko, še zlasti v primerjavi z drugimi šolami.

Šolska kuhinja je povsem dotrajana, jedilnica stara kot šola sama, organizacija priprave in razdelitve obrokov je izjemno težavna. Otroci so tu ostali v času izpred petdesetih let. Priprava hrane je otežena, inšpekcijska odločba pa zapira kuhinjo s koncem letošnjega leta.
Skrajni čas je, da se v rebalans za leto 2019 umesti celovita energetska obnova stavbe (streha, okna, fasada, radiatorji, svetila ipd.) ter potrebna dograditev knjižnice, kuhinje in jedilnice. Zato prosim župana, da pomisli tudi na ta, predolgo zanemarjeni konec Ljubljane, ki je sicer v prometni infrastrukturi doživel lep napredek v zadnjih letih, in zlasti še njeno šolo.”