Okoljsko ministrstvo Logarju priznalo: Pri projektu kanala CO obstajajo nejasnosti glede dokumentacije MOL

Foto: videoblocks.com

Potem ko je okoljski center Alpe Adria Green Mestno občino Ljubljana prijavil Ministrstvu za okolje, ker gradi kanalizacijo velikega pretoka v vodonosniku od Broda do Ježice, ki je glavni (iz)vir Ljubljanske pitne vode, na ministrstvu zdaj trdijo, da niso odkrili nobenih nepravilnosti, a hkrati priznavajo, da obstajajo dokumentacijske nejasnosti pri gradnji kolektorja CO. Nevladna organizacija je sicer zahtevala takojšno zaustavitev gradnje kanalizacije.

Poslanec dr. Anže Logar je na Vlado RS naslovil poslansko vprašanje glede vodonosnika. Zanimalo ga je:

1. Kako bo vlada zagotovila uresničevanje ustavnega določila na omenjenem primeru v Mestni občini Ljubljana?

2. Kako vlada ocenjuje neodzivnost pristojne inšpekcijske službe v komunikaciji z nevladno okoljsko organizacijo AAG?

3. Minister za okolje in prostor je 17. decembra lani napovedal pregled projektne dokumentacije in prijav. Kakšne so ugotovitve in kateri ukrepi so predvideni? Katere konkretne ukrepe je do sedaj sprejel in izvedel minister Leben?

4. Vladna stranka SD je v svoj predvolilni program zapisala: »Na območjih, ki so pomembna za varovanje pitne vode, ne bomo sofinancirali investicij, ki povečujejo tveganja za kakovost pitne vode.« Ali ste v konkretnem primeru dobili kakšen predlog / pobudo / vprašanje s strani predstavnikov koalicijske SD?

5. Kanalizacijski vodi se pospešeno postavljajo tudi v Stanežičah in sicer na način, ki ne zagotavlja nepropustnosti kanalizacijskih vodov. Kako lahko Ministrstvo za okolje in prostor RS dovoljuje nadaljevanje sporne gradnje na vodovarstvenem območju, ne da bi predhodno zaključilo s pregledom dokumentacije in potrdilo skladnost dokumentacije z normativno predlogo in okoljevarstvenimi standardi?

Na Ministrstvu za okolje zdaj Logarju priznavajo, da so “v preteklosti izvedli nekaj terenskih ogledov same gradnje kanala C0, ki pa so pokazali, da gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje in nepravilnosti v tem smislu niso bile zaznane”. Šele na podlagi opozoril civilnih iniciativ se je pojavil dvom o ustreznosti tehničnih rešitev kanala čez vodovarstveno območje, “zato je bila na Ministrstvu za okolje in prostor sprejeta odločitev o reviziji tehnične rešitve same izvedbe kanala na območju vodovarstvenega območja Jarški prod. Revizija bo omejena na traso med Tacnom in mostom čez Savo na Dunajski cesti. Ocenila naj bi ustreznost tehnične rešitve kanala in predlagala možne boljše rešitve”.

Pozor! Na Ministrstvu tudi priznavajo, da se je inšpekcijski postopek, katere pobudniki so bili v Alpe Adria Greenu, zaključil in da ni bilo ugotovljenih nepravilnosti – razen pri eni točki – kontrola ureditve gradbišča skladno z načrtom za ureditev gradbišča. Zaradi nekaterih nejasnosti glede dokumentacije ureditve gradbišča, postopek še teče in zadeva še ni zaključena.

Spomnimo, da je Alpe Adria Green prav za projekt kanal CO kot “Zmagovalca črne liste AAG za 2018” razglasil Mestno občino Ljubljana.

A. R.