Dobrodelna ustanova Ivana Cankarja za štipendiranje 2 štipendiji za šolsko/študijsko leto 2023/2024.

Letos podeljujejo tudi DODATNO ŠTIPENDIJO za vlagatelje iz poplavljenih območij, ki so bili prizadeti v nedavni ujmi. Za štipendijo lahko zaprosijo dijaki/dijakinje ali študenti/študentke (v nadaljevanju vlagatelji).

Okvirna višina štipendije znaša 140 EUR za dijake oz 160 EUR za študente.

Vlagatelj mora za pridobitev štipendije izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima status rednega dijaka/študenta;
– je državljan Republike Slovenije;
– ima stalno prebivališče v Sloveniji najmanj 2 leti pred oddajo vloge;

Obvezna dokazila so:
– potrdilo o vpisu;
– potrdilo o stalnem prebivališču;

Neobvezne listine, ki jih vlagatelj lahko predloži (priporočeno):
– potrdila o doseženem učnem uspehu;
– potrdila o sodelovanju na področju športa, kulture in drugih dejavnosti;
– druge listine, ki izkazujejo vlagateljevo udejstvovanje na različnih področjih.

Poleg zgoraj navedenih obveznih dokazil mora vlagatelj obvezno priložiti tudi MOTIVACIJSKO PISMO v katerem opiše razloge za prijavo in druge osebne okoliščine, ki lahko vplivajo na dodelitev štipendije.

Komisija, ki je sestavljena najmanj iz treh članov, bo o dodelitvi štipendije odločila na podlagi preverjanja dokazov o izpolnjevanju pogojev in na podlagi presoje, ki jo bodo omogočale informacije iz neobveznih listin, ki jih bo vlagatelj predložil vlogi in motivacijskemu pismu.

Vse zainteresirane vabimo, da vlogo z vsemi prilogami oddajo najkasneje do 15.9.2023 na naslov:

Ustanova Ivana Cankarja za štipendiranje, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu: [email protected]

Romana Tomc
Predsednica Ustanove Ivana Cankarja

Spletno uredništvo