MOL je z novimi parkomati opremil več ulic izven ožjega mestnega središča. Delovati bodo pričeli 1. avgusta 2023, stanovalci pa bodo dovolilnico lahko pridobili od 1. julija.

Lokacije parkomatov

Parkomate smo postavili na naslednjih ulicah:

  • Rožna dolina (Rd2): Abramova ulica, Tolminska ulica, Sattnerjeva ulica, Nanoška ulica, Cesta Dolomitskega odreda in Poklukarjeva ulica
  • Bežigrad (B3): Kočenska ulica, Grintovška ulica, Hubadova ulica, Kolarjeva ulica, Puhova ulica in Vojkova cesta
  • Bežigrad (B2): Ipavčeva ulica in Ulica Luize Pesjakove
  • Poljane (Po1): Hradeckega cesta
  • Šiška (Si2): Verovškova ulica, Kettejeva ulica, Aljaževa ulica, Podlimbarskega ulica, Goriška ulica, Alešovčeva ulica, Černetova ulica, Hotimirova ulica, Kebetova ulica in ulica Zofke Kvedrove
  • Zgornja Šiška (Si3): Koseška cesta (zraven Tržnice Koseze), Ulica bratov Učakar, Bregarjeva ulica, Javorškova ulica in Scopolijeva ulica
  • Jarše (J2): Jarška cesta
  • Jarše (J1): Rožičeva ulica, Torkarjeva ulica, Jelinčičeva ulica in Flajšmanova ulica
  • Jarše (J3): Cilenškova ulica
  • Vič (V1): Zelena pot, Koseskega ulica, Zbašnikova ulica, Redelonghijeva ulica, Splitska ulica, Šibeniška ulica in Velebitska ulica

Kako lahko plačam parkirnino?

Na lokacijah, kjer stojijo parkomati, bo potrebno po novem plačevati parkirnino. Uporabniki bodo lahko plačevali parkirnino na več načinov:

• S kovanci 0,1 0,2, 0,5, 1 in 2 evra,
• Urbana SMS aplikacijo,
• Valu,
• Urbana,
• Mobilno aplikacijo Urbana v zavihku Upark
• Mobilno aplikacijo Easypark

Kot trdijo na Mestni občini je namen novih parkomatov tudi zmanjšati število dnevnih migracij z daljšim časom parkiranja ter tako omogočiti več prostih parkirnih mest sta stanovalce posameznih območij, a ne pozabimo, da so med novimi lokacijami tudi slepe ulice, kjer dnevnih migrantov praktično ni!

Stanovalcem ponujajo cenovno ugodno pridobitev parkirne dovolilnice, ki omogoča časovno neomejeno parkiranje na javnih površinah, ki so za to določene. Parkirne dovolilnice lahko stanovalci od 1. julija 2023 pridobijo na sedežu javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., in sicer na Kopitarjevi ulici 2 ob sredah med 9 in 17. uro ter ob četrtkih med 7. in 15. uro, oboje po predhodnem naročilu.

Spletno uredništvo