V ponedeljek, 27. maja, se bo pričela obsežna prenova enega najbolj obremenjenih delov našega zdravstva – Urgentnega kirurškega bloka v UKC Ljubljana. Čeprav so manjši del tega bloka obnovili že pred leti, so se gradbena dela v začetku leta 2020 ustavila zaradi epidemije COVID-19. Takrat je bila obnovljena približno tretjina prostorov, kar je predstavljalo lažji del prenove.

Po besedah vodje Urgentnega kirurškega bloka, Uroša Tominca, bo tokratna prenova precej zahtevnejša. “Takrat smo prenavljali prostore, ki so bili na obrobju kirurškega bloka in ki so bili izpraznjeni. Zdaj pa začenjamo s prenovo centralnega dela Urgentnega kirurškega bloka, kjer bomo ob obnovi morali obravnavati tudi paciente,” je pojasnil Tominec. To pomeni, da bo prišlo do motenj pri obravnavi poškodovanih bolnikov. Pričakovati je, da se bodo čakalne dobe podaljšale in da bo sama obravnava daljša. Ljubljansko urgenco dnevno obišče na stotine bolnikov, v najbolj obremenjenih dneh pa številka preseže tudi 1500 pacientov.

“Zaposleni bodo razdrobljeni, delali bodo na različnih lokacijah in upamo, da to ne bo pustilo prevelikih posledic. Trudili se bomo vse paciente obravnavati strokovno in ustrezno, vendar do motenj bo prišlo, zato javnost res prosimo za razumevanje,” je v izjavi dejal Tominec. V primeru, da bodo čakalne dobe res zelo dolge, je Tominec pozval paciente, naj poiščejo pomoč na bližnjih urgencah.

Gradbena dela bodo potekala v dveh fazah in bodo predvidoma trajala dve leti. V prvem delu bodo obnovljeni ambulantni prostori in prostori za najtežje poškodovance, kar bo trajalo približno 10 mesecev. Sledila bo še prenova operativnega dela, torej operacijskih dvoran, ki bo trajala predvidoma naslednjih osem mesecev. Po koncu gradbenih del bo Ministrstvo za zdravje moralo še opremiti prostore z medicinsko opremo, za kar bo izpeljan nov javni razpis.

Načrtovana gradbena dela so nadaljevanje investicije Diagnostično-terapevtskega servisa (DTS) in Hospitalnega bloka. Investicija, ki je bila potrjena leta 2019, je nujna zaradi dotrajanosti ureditve, pomanjkanja površin in požarno-varnostne problematike. Vodstvo največje slovenske bolnišnice, UKC Ljubljana, je v programu dela za letošnje leto zapisalo, da je prenova celotne urgence nujna. Investicijo vodi Ministrstvo za zdravje.

Vodstvo UKC Ljubljana in zaposleni v Urgentnem kirurškem bloku prosijo javnost za razumevanje in potrpežljivost med trajajočo prenovo. Kljub motnjam si bodo prizadevali zagotoviti strokovno in ustrezno obravnavo vseh pacientov. Upajo, da bodo prenovljeni prostori kmalu izboljšali pogoje za delo in oskrbo bolnikov ter povečali varnost in učinkovitost zdravljenja.

 

Spletno uredništvo