Objavljen je razpis za sofinanciranje kulturnih projektov

studyinlithuania.lt

Mestna občina Ljubljana razpisuje sofinanciranje kulturnih projektov, ki bodo izvedeni na območju Ljubljane v letu 2018.

Kot pojasnjujejo na MOL, bodo projekte podpirali skladno z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, vizualne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev,
2. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL, in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture,
3. spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture,
4. povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu,
5. povečanje raznolikosti javnih kulturnih dogodkov,
6. večanje dostopnosti knjig in branja.

Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov za:
– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne umetnosti,
– intermedijske umetnosti,
– kulturno-umetnostna vzgoja,
– knjiga in mesto,
– Ljubljana bere,
– mladike – prvi projekti.

Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt posebej (če prijavlja več projektov) vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu: http://erazpisisubvencije.ljubljana.si. Nakar mora prijavitelj prijavni obrazec za vsako vlogo posebej iz aplikacije natisniti, ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Izpolnjen in natisnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, najkasneje do 30.11. 2017 do 24. ure.

A. K.