Svetovni dan voda obeležujemo vsako leto 22. marca, od leta 1992, ko je bil izbran na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju v brazilskem mestu Rio de Janeiro. Njegov namen je ozaveščanje o pomenu pitne vode ter trajnostne rabe vodonosnikov.

Voda vpliva na vse nas, zato moramo vsi ukrepati. Jaz, ti, tvoja družina, šola in lokalna skupnost lahko pomagamo pospešiti spremembe na svetu, tako da spremenimo način uporabe in ravnanja z vodo v svojem vsakdanjem življenju.

Tudi na današnji svetovni dan voda pa je potrebno opozoriti na dogajanje v Ljubljani in umeščanje kanalizacije, imenovane kanal C0, preko največjega vodonosnika, ki je tako pomemben za vse Ljubljančane. Čisto pitno vodo imamo v Sloveniji zapisano celo v Ustavo RS, v Ljubljani pa se mestne oblasti na to požvižgajo in celo brez vseh potrebnih dovoljenj kopljejo kanalizacijo nad največjim zajetjem čiste pitne vode.

Ob današnjem svetovnem dnevu voda je evropska poslanka Romana Tomc zapisala:

Svetovni dan voda vsako leto znova nudi priložnost za razmislek o trenutnih izzivih, povezanih z vodo. Voda in vodne poti imajo zaradi svoje temeljne vloge v družbi prostor tudi v evropski zakonodaji. Resolucija Evropskega parlamenta o dostopu do vode kot človekovi pravici določa, da je pravica do varne in čiste pitne vode in komunalnih storitev priznana kot človekova pravica. V Sloveniji imamo pravico do čiste pitne vode zapisano celo v ustavo. Voda ni zgolj tržni proizvod, temveč javna dobrina, ki je nujna za človeško življenje.

Skoraj eno tretjino vseh svetovnih sladkovodnih virov predstavlja podzemna voda. V državah članicah EU podzemna voda zagotavlja 65 % pitne vode in 25 % vode za kmetijsko rabo. Kakršnokoli onesnaženje podzemne vode pomeni veliko katastrofo, okrevanje ni preprosto, odstranjevanje kontaminiranih virov težko, kar lahko na dolgi rok pripelje celo do njihovega kopičenja.

Prav zato opozarjam na sporno dogajanje okrog gradnje ljubljanskega kanala C0. Gradnja kanalizacije poteka čez zajetje pitje vode, s katero se oskrbuje naše največje mesto, celo brez ustreznih dovoljenj.

Na Evropsko komisijo sem pred kratkim naslovila nekaj vprašanj. Zanimalo me je, ali so seznanjeni z neustrezno izbiro trase kanala, ali je bila Komisija zavedena, ko je dovolila gradnjo brez okoljevarstvenega dovoljenja ter kaj lahko stori v primeru takšnega ogrožanja zdravja državljanov. Odgovora do danes še nisem prejela. Je pa situacija zares zaskrbljujoča, namreč vodonosnik, iz globin katerega črpajo vodo, se napaja iz podzemnega toka reke Save, čez njega pa je načrtovan kanal C0. Le ta vodonosnik na območju Ljubljanskega polja oskrbuje s pitno vodo prestolnico in okolico s 330 tisoč prebivalci. Sanacija tovrstnega onesnaženja pa bi bila dolgotrajen, tehnološko zahteven in drag proces.

Kako se bo razpletla ta zgodba, ne vemo. Odgovorni bi vsekakor morali razjasniti ozadje gradnje, predložiti ustrezna dokazila, v kolikor pa z njimi ne razpolagajo, gradnjo ustaviti. Ob takem posegu na območje pitne vode pa je predvsem zaskrbljujoča tišina okoljskih nevladnih organizacij, ki so se borile za vpis vode v ustavo in pred dvema letoma preprečile uveljavitev Zakona o vodah.


Svetovni dan voda vsako leto osvetljuje pomen vode iz različnih vidikov.

Letošnja osrednja tema se glasi: »Pospeši spremembo.« Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu – za dostop do pitne vode in sanitarno ureditev za vse. Naredi, kar lahko.

Nikar pa ne pozabimo, da kanalizacija preko čiste pitne vode ni prava sprememba, ki jo je potrebno narediti.

Uredništvo, J.V.