Foto: Družbena omrežja
Zaradi preprečevanja morebitnih okužb s COVID-19 in zaradi povečanega števila klicev bo upravno poslovanje Upravne enote Ljubljana še naprej potekalo po sistemu naročanja strank.

Upravna enota Ljubljana obvešča stranke na Tobačni ulici 5 (Sektor za javni red in promet ter Sektor za matične zadeve, tujce in državljanstva), naj za naročanje in informacije pokličete na sledeče telefonske številke:

Oddelek za javni red (naročanje za izdajo osebnih izkaznic ter potnih listov) in Oddelek za promet (naročanje za izdajo vozniških ter prometnih dovoljenj): 01 306 30 26 in 01 306 30 70.

Oddelek za matične zadeve (izdaja izpiska iz matičnega registra o rojstvu in smrti, prijava sklenitve zakonske ali partnerske zveze, priznanje očetovstva): 01 306 32 41.

Oddelek za tujce: 01 306 32 77 ter 01 306 32 78.

Prav tako se morajo naročiti tudi stranke, ki želijo pridobiti spletno digitalno potrdilo, overiti podpise, pridobiti garantna pisma ter vrednotnice. Te storitve lahko po novem uredite samo na lokaciji Linhartova cesta 13, Bežigrad.

Telefonska številka za naročanje zgoraj omenjenih storitev je: 01 306 35 20.

D. S.