Prosto delovno mesto v prekrškovnem odseku redarstva na MOL

Vir: svet24.si

Mestna občina Ljubljana je v ponedeljek razpisala prosto delovno mesto za svetovalca v Odseku za prekrškovni postopek v Mestnem redarstvu, ki je sicer odprt do 23. januarja.

Delovno področje, ki ga bo novo zaposleni pokrival je: pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti, vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji in vodenje ter odločanje v prekrškovnem postopku.

Potem ko so na mestni upravi konec lanskega leta zaposlili nove redarje, sedaj očitno krepijo tudi prekrškovni oddelek. Je v mestu resnično premalo represije in jo je nujno treba krepiti?

S. L.