Neverjetno: MOL prenavlja ceste z velikimi zamudami

Foto: arhiv

Mestna občina Ljubljana, kljub napovedim, še ni zaključila s prenovo Drenikove ceste, zato bo od 4. do predvidoma 17. marca 2019 vzpostavljena začasna prometna ureditev v križišču Drenikove ulice in Celovške ceste. Na Drenikovo bo s Celovške možno zaviti le iz smeri center, z Drenikove pa bo možno le desno zavijanje na Celovško, popolnoma pa bo zaprta ulica Na jami.

Od 18. februarja do predvidoma 30. aprila je, zaradi gradnje kanalizacije, za ves promet zaprta tudi Cesta dveh cesarjev.

Kako je v ostalih predelih mesta?

Ellerjeva ulica: popolna in delna zapora in začasna prometna ureditev, predvidoma do 30. junija 2019

Kleče: popolna in delna zapora in prekop javne površine, predvidoma do 30. aprila 2019

Rakuševa ulica: popolna zapora in prekop javne površine, predviden datum zapore je bil 15. december 2018, vendar obnova ceste še danes ni zaključena.

Ob dolenjski železnici: popolna in delna zapora in začasna prometna ureditev, čeprav je bilo predvideno, da se bo rekonstrukcija ceste zaključila konec januarja 2019, dela še vedno potekajo.

Erjavčeva cesta: popolna zapora in prekop javne površine do predvidoma 1. maja 2019.

Kersnikova ulica: popolna zapora in prekop javne površine. Rekonstrukcija ceste naj bi bila zaključena konec lanskega leta, a traja še danes.

Pražakova ulica: popolna zapora in prekop javne površine, predvidoma do 30. aprila 2019.

Sneberska cesta: popolna zapora zaradi gradnje do predvidoma 31. marca 2019.

Zadobrovška cesta: popolna in delna zapora in prekop javne površine, rekonstrukcija ceste je bila predvidena do 21. decembra 2018, a še danes niso končana.

P. K.