Pri Jankoviću prostih delovnih mest ne zmanjka

ews.cucas.edu.cn

V Oddelku za zaščito, reševanje in civilno obrambo, ki deluje znotraj Mestne občine Ljubljana, je tokrat razpisano prosto delovno mesto za višjega svetovalca. Razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečno poskusno dobo.

Delovno področje obsega: organiziranje medsebojnega sodelovanja in sodelovanje z drugimi organi, sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, samostojna priprava projektnih nalog, zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnejših gradiv na področju, samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog na področju, opravljanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Kot je še navedeno v razpisni dokumentaciji MOL-a, so zahtevani naslednji pogoji: najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja); najmanj 4 leta delovnih izkušenj; opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv; državljanstvo Republike Slovenije; znanje uradnega jezika; ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Datum za prijavo poteče že jutri, 21. novembra 2017, teden dni po javno objavljenem razpisu. Zakaj so se na MOL-u odločili, da bo razpis le kratek čas v javni objavi, ni znano.

  1. K.