Začela bom z zapisom, da je Ljubljana moje mesto. Tu sem se rodila, tu živim, tukaj živijo tudi moji otroci z družino.

Pa vendar je Ljubljana skozi čas, zelo spremenila svojo podobo, mislim središče mesta, kjer sem preživela svojo mladost in se tudi šolala.  Sprejemam dejstvo, da je središče mesta zaprto za promet, da so na pločnikih gostinski lokali, težko pa je za starejše Ljubljančane, da ni več malih živilskih trgovin, mlekarn, mesarij. Nadomestile so jih trgovine s spominki, čokoladnice in gostinskimi lokali. Ljubljana je postala spremenljiva za turiste. Kaj pa starejši prebivalci, ki tu živijo in jim nova ureditev otežuje vsak dan!

Ljubljana je tudi tvoje mesto, mesto ljudi, ki se vsakodnevno vozijo na delo, saj je vsa državna uprava centralizirana, ravno v mestu. Ali imamo dovolj dobre avtobusne in železniške povezave, so cenovno konkurenčne dnevnim migrantom?

In končno, Ljubljana je naše mesto, mesto prebivalcev, vseh državljanov Slovenije, saj je tudi prestolnica naše države.

Center mesta je v zadnjih 20 letih najbolj spremenil svojo podobo, obrobje mesta, torej četrti pa zaostajajo v svojem razvoju. Tako v Ljubljani najdemo še številne makadamske ceste, ulice, naselja so brez vodovoda in marsikateri objekt je potreben obnove. Mislim, da bi Ljubljana potrebovala participativni obračun, kjer bi občani neposredno vplivali na oblikovanje dela javnega proračuna. To pomeni, da bi MOL za vsako izvedbo participativnega proračuna definirala model in kriterije in višino finančnih sredstev za vseh sedemnajst četrtnih skupnosti in občani četrtnih skupnosti bi odločali, katera nujna dela naj se izvedejo v njihovem kraju.

V Sloveniji je 23 občin uvedlo participativni obračun, medtem, ko pa jih po svetu le tega sprovaja več kot tisoč. Tudi svetovna banka je v poročilu navedla, da je uvedba participativnega proračuna dobra praksa, ker se tako pravičneje deli javni denar. Prvi na svetu, ki je uvedel ta  proračun leta 1989 je bil Porto Alegre  na jugu Brazilije. In kdaj bo k uvedbi participativnega proračuna pristopila Ljubljana?

Uredništvo
Za Utrip Ljubljane zapisala mestna svetnica Sever Ksenija